№ 2 (14) (2009)

Зміст

Статті

КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЧИ ВНУТРІШНІЙ? PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Іван Миколайович Авраменко, Вероніка Миколаївна Довбня
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ИОРДАНИИ И УКРАИНЫ PDF (Русский)
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА: ОГЛЯД І АНАЛІЗ PDF
Ірина Валеріївна Замула
Визнання інтелектуального капіталу PDF (English)
Dana Kovanicová
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін
ВІДОБРАЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ: СУТНІСТЬ, СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Л. В. Пашковская
Власний капітал – окремі проблеми формування структури в Польщі PDF (English)
Agnieszka Parkitna
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВТРАТ ВІД БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Попадюха
Прийняття Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) у Чеській Республіці та їх вплив на побудову фінансового та управлінського обліку PDF (English)
David Procházka
Порівняльна характеристика бухгалтерської освіти в Україні та США PDF (English)
Robert W. McGee
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
Бухгалтерське відображення операцій з об’єднання іноземних підприємств у Чеській Республіці на основі чеських стандартів обліку PDF (English)
Jeanne Skálová, Thomas Podškubka
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
НОВЫЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ PDF (Русский)
Эдуард Липаритович Степанян
МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Тимрієнко
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Марія Михайлівна Шигун
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Жанна Миколаївна Ющак