№ 2(14) (2009)

Зміст

Статті

КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЧИ ВНУТРІШНІЙ? PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 5-20
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Іван Миколайович Авраменко, Вероніка Миколаївна Довбня 21-24
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ИОРДАНИИ И УКРАИНЫ PDF (Русский)
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини 25-30
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 31-45
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 46-54
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 55-63
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА: ОГЛЯД І АНАЛІЗ PDF
Ірина Валеріївна Замула 64-72
Визнання інтелектуального капіталу PDF (English)
Dana Kovanicová 73-74
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін 75-82
ВІДОБРАЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 83-87
КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 88-101
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ: СУТНІСТЬ, СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 102-111
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 112-119
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Л. В. Пашковская 120-123
Власний капітал – окремі проблеми формування структури в Польщі PDF (English)
Agnieszka Parkitna 124-129
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВТРАТ ВІД БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 130-147
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Попадюха 148-159
Прийняття Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) у Чеській Республіці та їх вплив на побудову фінансового та управлінського обліку PDF (English)
David Procházka 160-166
Порівняльна характеристика бухгалтерської освіти в Україні та США PDF (English)
Robert W. McGee 167-181
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 182-188
Бухгалтерське відображення операцій з об’єднання іноземних підприємств у Чеській Республіці на основі чеських стандартів обліку PDF (English)
Jeanne Skálová, Thomas Podškubka 189-201
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 202-206
НОВЫЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ PDF (Русский)
Эдуард Липаритович Степанян 207-209
МОДЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Тимрієнко 210-216
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп 217-223
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Марія Михайлівна Шигун 224-234
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 235-245