DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-5-20

КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЧИ ВНУТРІШНІЙ?

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Розглядається проблема визначення контролю, який здійснюється безпосередньо на підприємстві працівниками апарату управління.

Ключові слова


бухгалтерський облік; підприємство; управління підприємством; внутрішньогосподарський контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: [учебное пособие]/ Бровкина Н.Д.; под ред. проф. М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 346 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Дорош Н.І. – К.: Т-во “Знання”,КОО, 2001 – 402 с.

Дорош Н.І. Складові елементи системи внутрішнього контролю /Н.І. Дорош // Наук. Журн. ТАНГ “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. –1999.– Вип. 6. – C. 120–132.

Інформація з питань держфінконтролю та аудиту. Досвід зарубіжних країн // [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ printable_article?art_id=53826.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [моногр.] – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Кочерин Е.А. – М.: Экономика,1982. – 216 с.

Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин / под ред. проф. М.В. Мельник. – М.: КНОРУС, 2007. – 640 с.

Попов А.З. Мысли в области контроля / Попов А.З. // Счетоводство. – 1903. – № 23-24. – С. 271-278.

Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: [учеб. пособие.] / Привезенцев В.А. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 96 с.

Смеляков Н.Н. Деловая Америка. (Записки инженера)/ Смеляков Н.Н. – [2-е изд.] – М.: Политиздат, 1970. – 415с.

http:// unian.net/rus/news/news-304722. html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.