ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наталія Попадюха

Анотація


Розглянуто особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання, а також висвітлено особливості вибору бухгалтерського програмного забезпечення.

Ключові слова


бухгалтерський облік; комп`ютеризація бухгалтерського обліку; бухгалтерське програмне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы/ В.Ф. Палий. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 88 с.

Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита / Г.В. Федорова.– М.: ОМЕГА-Л, 2004. – 304 с.

Bol P.W. Zarzadzania przeplywem produktow (Pipline Management). Problemy magazynowania i transportu, Zeszyt specjalny. – Poznan, 1992. – S. 33.

Перри У. ЭВМ и организация бухгалтерского учета / У. Перри. Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 200 с.

Тетерин Д.И Механизация и автоматизация учетно-статистических работ в лесной и деревообрабатывающей промышленности / Д.И. Тетерин. – М.: Лесная промышленность, 1985. – 192 с.

Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Т. 23.– М.: Политиздат,1967. – 907 с.

Полковский Л.М. Автоматизация учета на базе персональных ЭВМ /Л.М. Полковский, С.А. Зайдман, М.Е. Беркович. – М.: Финансы и статистика,1991. – 192 с.

Палий В.Ф. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 224 с.

Ивашкевич В.Б. Организация бухгалтерского учета с применением ЭВМ /В.Б. Ивашкевич. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.

Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник / Л.О. Терещенко, І.І.Матієнко-Зубенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 187 с.

Лучко М.Р., Хорунжак Н.М. Організація інформаційних систем і технологій обліку в бюджетних установах / М.Р. Лучко, Н.М. Хорунжак. – Тернопіль:2003. – 178 с.

Волков С.И. Методологические основы автоматизированного учета на предприятиях / С.И. Волков, Т.А. Краева, В.П. Савин. – М.: Финансы,1977. – 272 с.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 268 с.

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту / С.В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

Цыганков К.Ю. Очерки теории и истории бухгалтерского учета /К.Ю. Цыганков. – М.: Магистр, 2007. – 462 с.

Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю// Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 7. – С. 55-65.

Шуремов Е.Л. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита / Е.Л. Шуремов, З.А. Умнова, Т.В. Воропаева. – М.: Перспектива, 2005. – 363 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-148-159

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.