DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-217-223

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Філозоп

Анотація


Досліджується процес здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві.

Ключові слова


підприємство; внутрішній аудит на підприємстві; процес здійснення внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит [учеб. пособ.] / Под ред. П.Н. Майданевича, Е.И. Волошиной. – Симферополь: ЧП “Предприятие Феникс”, 2008. – 700 с.

Гушко С.В. Економічні основи проведення аудиту діяльності промислових підприємств / С.В. Гушко:[монографія]. – Кривий Ріг: КЕІ, 2007. – 272 с.

Контроль і ревізія: [2-ге вид., доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир, ЖІТІ, 2000. – 512 с.

Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика: [4-е изд., обновленное и дополненное] / Ю.Ю. Кочинев. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с.

Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: [навч. посіб]. / В.П. Пантелєєв, М.Д. Корінько / За ред. д.е.н., проф. Шевчука В.О. – К., 2006. – 247 с.

Пшенична А.Ж. Аудит: [Навч. посібник] / А.Ж. Пшенична. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація: [монограф.] /В.С. Рудницький. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – 106 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”,2007. –442 с.

Сухарева Л.А. Внутренний аудит международного департамента банка: методология, организация и методика: [монография] / Л.А. Сухарева, Е.Б. Ретюнских.– Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 196 с.

Український радянський енциклопедичний словник. Том 2. – К.: Полюс-ь,1968. – 854 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.