DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-124-129

Власний капітал – окремі проблеми формування структури в Польщі

Agnieszka Parkitna

Анотація


Збереження структури капіталів на оптимальному рівні є надзвичайно важливим. Практика діяльності польських підприємств відсуває на другий план управління власним капіталом, зосереджуючи увагу тільки на досягненні якнайбільшого прибутку. Література предмету широко та докладно презентує різні аспекти управління власним капіталом, що свідчить про його важливість. Істотним є визначення факторів, що впливають на рівень власних капіталів на підприємстві, а особливо на їх рентабельність. Свідоме формування структури власного капіталу повинно прямувати до зниження витрат капіталу. На формування структури капіталів впливають багато факторів, а саме доступність до капіталів, рентабельність, отримана товариством, структура активів, витрати на використання капіталів, фінансовий ризик визначений стратегією фінансування підприємства та відповідна фінансова політика.

Ключові слова


Польща; підприємство; власний капітал; структура капіталу; управління власним капіталом; рентабельність капіталів на підприємстві; доступність до капіталів; структура активів; зниження витрат капіталу; стратегія фінансування підприємства; фінансовий ризик

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Blanke-Ławniczak K., Przemysław Bartkiewicz, Marek Szczepański, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

Iwin-Garzyńska J., Kapitał – kategoria finansowa. W: Finanse przedsiębiorstwa, red. naukowy Piotr Karpuś, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2006.

Katarzyna Blanke-Ławniczak, Przemysław Bartkiewicz, Marek Szczepański, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

Krzywda D., Dudek J., Kapitał własny spółek handlowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2000.

Ostaszewski J., Ćwirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.

Słownik finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Szczęsna-Urbaniak A., Kształtowanie struktury kapitału a pozycja rynkowa przedsiębiorstw sektora nawozowego w Polsce, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr6, Szczecin 2008, WNUSz.

Ustawa o Rachunkowości art. 3; art29, art. 36; ust.1, art. 64; ust. 1, art. 48a


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.