DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-55-63

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КАПІТАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Віктор Валерійович Євдокимов

Анотація


Розглянуто особливості соціалістичної та капіталістичної системи бухгалтерського обліку, визначено переваги та недоліки їх існування.

Ключові слова


бухгалтерський облік як система; соціалістична система обліку; капіталістична система обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524с.

Валуев Б.И. О целях и принципах управленческой ориентации учёта // Вісник ЖДТУ. Серія Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – №2 (24). – С. 61-66.

Галкин А.Ф., Огийчук Н.Ф., Войчук Г.И. Теория бухгалтерского учёта. М.:“Колос”, 1970. – 263 с.

Малюга Н.М. Поділ бухгалтерського обліку на фінансовий, податковий та управлінський // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Лівів: Львівська комерційна академія, 2004. – № 16. – С. 327-331.

Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учёта: Учебник / Пер. с англ. под. ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ,1999. – 663 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.