DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-202-206

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Маргарита Іванівна Скрипник

Анотація


Розкрито сутність методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції, розглянуто питання про їх співвідношення.

Ключові слова


виробництво; продукція; витрати на виробництво; методи обліку витрат на виробництво; методи калькулювання собівартості продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия в 1997 году. Принципы и практические рекомендации /Р.А. Алборов. – Издание 2-е,дополненное и переработанное.– М.: ИКЦ “ДИС”, 1997. – 128 с.

Безруких П.С. Учёт и калькулирование себестоимости продукции /П.С. Безруких. – М.: Финансы, 1974. – 320 с.

Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции / Под ред. проф. В.А. Новака. – М.:Финансы, 1970. – 167 с.

Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов – М.: Финансы и статистика, 1973. – 296 с.

Бородкин А.С. Учет издержек производства в системе хозяйственного расчета / А.С. Бородкин – К.: Вища школа, 1975. – 232 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальнх закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.– [7-ме вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”. 2006.– 832 с.

Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции. / В.Б. Ивашкевич.-М.:“Финансы”, 1974. – 159 с.

Калькуляция себестоимости в промышленности. / Под ред. проф. А.Ш. Маргулиса. – М., “Финансы”, 1975. – 295с.

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственном предприятии: Учебник. / В.Э. Керимов. – [4-е изд., изм. и доп.] – М.: Издательско-Торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2004. – 580 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / Н.П. Кондраков – М.: ИНФРА-М, 1997. – 560 с.

Кондратова И.Г. Основы управленческого учета:[учеб. пособие.] /И.Г. Кондратова – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Методи калькулювання затрат // Баланс. – 2009. – №1 (830). – С. 21

Михалкевич А.П. Калькуляция себестоимости продукции в АПК. [учеб. для вузов.] / А.П. Михалкевич, И.Н. Белый – Мн., ООО “Мисанта”, 1999. – 199 с. –С.58-63

Нападовська Л.В. Управлінський облік: [монографія.]/ Л.В. Нападовська – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.– 450 с.

Олійник О.В. Проблеми співвідношення і класифікації “методів обліку витрат” і “методів калькулювання” / О.В. Олійник, С.В. Бойко // Вісник ЖДТУ /Економічні науки. – 2003. – № 3. – С. 158-168.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета. / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 279 с.

Селезнев С.И. Курс бухгалтерського учета в промышленности. Книга /С.И. Селезнев, А.А. Тарбеев. –М.: Статистика, 1969. – 272 с.

Соколов А.Ю. Управленческий учет и накладных расходов. /А.Ю. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 448 с.

Сопко В.В. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции в промышленности / В.В. Сопко, А.Н. Петрик – К. Техника, 1988. – 112 с.

Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 3-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.