DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-102-111

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ: СУТНІСТЬ, СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ

Ерна Георгіївна Мельник

Анотація


Розглянуті питання сутності, складу і класифікації витрат майбутніх періодів.

Ключові слова


бухгалтерський облік різних видів витрат; витрати майбутніх періодів; склад витрат майбутніх періодів; класифікація витрат майбутніх періодів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік [підруч. для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Бондарьова О. Сьогоднішні витрати під майбутню оренду / О. Бондарьова // Бізнес бухгалтерія. – 2008. –№ 12. – С. 39 – 47

Василевич О. Інвентаризація витрат майбутніх періодів та забезпечень майбутніх витрат / О. Василевич // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – № 109. –С. 28 – 29

Волков Н.Г. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей / Н.Г. Волков // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 4. – С. 30 – 35

Гавриленко І.О. Необхідність класифікації витрат виробництва /І.О. Гавриленко // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції. – 2004. – С. 118 – 120

Герасим П.М. Курс управлінського обліку [Навч. пос.] / П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин – К.: Знання, 2007. – 314 с.

Голл Г. Анализ себестоимости продукции / Г. Голл, А.Д. Шеремет // Финансы. – 1997. – 286 с.

Дацій І.О. Основи економічної теорії / І.О. Дацій, Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький [та ін.] // Центр навчальної літератури. – 2005. – 528 с.

Деньга С.М. Сутність і класифікація витрат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Стан та проблеми інноваційної розбудови України”, 2005] / С.М. Деньга, Н.В. Фірсова. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 3. – С. 31 – 35

Золотухін О. Інвентаризація майбутніх витрат і забезпечень / О. Золотухін // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 38 (80). – С. 34 – 36

Iнструкція про застосування Плану рахунків б/обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена від 31.03.99 р. № 291 / Міністерство Фінансів України (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.). – Офіц. вид. / Укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 100 c.

Коваленко Т.О. Особливості обліку витрат на малих підприємствах /Т.О. Коваленко // Вісник Житомирського Державного Технологічного Університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 1 (31). – С. 86 – 90

Ковтун І.Ю. Актуальні питання обліку витрат періоду: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Стан та проблеми інноваційної розбудови України”, 2007] / І.Ю. Ковтун, О.В. Розова. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Том 4. – С. 40 – 44

Коміренко В. Особливості обліку витрат та доходів майбутніх періодів на сільськогосподарських підприємствах / В. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 15. – С. 5 – 8

Кузнецова С.А. Реформування бухгалтерського обліку в аспекті обліку і калькулювання витрат / С.А. Кузнецова // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – № 3 (25). – С. 112 – 115

Меліхова Т.О. Облік витрат майбутніх періодів / Т.О. Меліхова, І.І. Сахарцева // Вісник Житомирського Державного Технологічного Університету /Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2002. – № 19. – С. 277 – 280

Могилова М.М. Деякі аспекти формування витрат підприємства /М.М. Могилова // Вісник Житомирського Державного Технологічного Університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2002. – № 18. – С. 68 – 70

Саприкін В.М. Витрати майбутніх періодів: дис. доктора економічних наук: 01.06.2008 / Віктор Миколайович Саприкін. – М., 2008. – 166 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.