№ 1 (34) (2016)

Зміст

Статті

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ PDF
Ольга Миколаївна Бунда, Олена Миколаївна Гузенко
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА: ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Григоревська
СИНТЕЗ БЮДЖЕТУВАННЯ І НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ЗА «ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» – ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ІНЖИНІРИНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Анатоліївна Герасимович
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Лариса Володимирівна Гнилицька
ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДА ЗАСТРОЙЩИКА В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Ещенко
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула
ПРОЦЕДУРНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ PDF
Людмила Вікторівна Каленчук, Людмила Йосипівна Юрківська
АУДИТ В БЕЛАРУСИ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев, Андрей Викторович Немеровец
Можливості підвищення інформативності звітів про результати аудиту PDF (English)
Silviya Kostova
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП-КОМПАНІЙ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Галина Володимирівна Пилипчук
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ PDF
Яніна Петрівна Мельничук
АУДИТ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Марина Володимирівна Патарідзе-Вишинська
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Ірина Романівна Поліщук
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Олена Леонідівна Біляченко, Катерина Володимирівна Шиманська