ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Бунда Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine
  • Олена Миколаївна Гузенко Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-3-19

Ключові слова:

облік, аудит, контроль, внутрішній контроль, бюджетна установа

Анотація

Досліджено принципи внутрішнього контролю, важливість, обґрунтування сутності системи внутрішнього контролю та законодавча побудова у бюджетній установі. Охарактеризовано основні завдання та проблеми практичного застосування внутрішнього контролю у процесі діяльності сучасних підприємств. Розкрито такі елементи системи внутрішнього контролю бюджетної установи, як: середовище контролю, процес оцінки ризиків бюджетної установи, інформаційні системи, процедури контролю та моніторинг контролю. Визначено залежності між ефективністю системи обліку і внутрішнього контролю бюджетної установи. Висвітлена методика оцінки системи внутрішнього контролю бюджетної установи. Дана методика рекомендується до застосування під час попередньої оцінки ризику невідповідності внутрішнього контролю бюджетної установи. Розглянуто поняття «рішення» як в цілому, так і, зокрема, у внутрішньому контролі. Окреслено коло вагомих класифікаційних ознак щодо рішень у внутрішньому контролі та охарактеризовано кожен вид рішення. Розглянуто основні напрямки удосконалення внутрішнього контролю для запобігання порушень в обліку бюджетної установи.

Посилання

Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів: рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. №1222.

Міжнародні стандарти контролю, якості, аудиту, огляду та іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2012 року) {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: www.apu.com.uacomponentcontentarticle1-0-article702-miznarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnich-poslug-vidannya-2012-roku.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст/ Т.А. Бутинець Вісник ЖДТУ Серія: Економічні науки. - Житомир, 2008. - № 2 (44). - С. 31 - 42.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч. посібник Л.В. Дікань. - 2-ге вид., перероб. і доповнене. - К.: Знання, 2007. - 327 с.

Максімова В.Ф. Внуитрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства В.Ф. Максімова. - К.: АВРІО, 2005. - 264 с.

Лебединець Т.Л. Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та виявленні шахрайства Т.Л. Лебединець Незалежний аудитор. - 2013. - № 7 (18). - С. 60-63.

Порядок проведеня внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України: від 28 вересня 2011 року № 1001 {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon2.rada.gov.ualawsshow1001-2011-%D0%BF.

Про аудиторську діяльність: закон України від 01 січня 2016 року № 3125-XII {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon5.rada.gov.ualawsshow3125-12.

Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України: від 06.01.2010 р. № 2 {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon5.rada.gov.ualawsshow2-2010-%D0%BF.

Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України: від 24.05.2005 року № 158-р {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon3.rada.gov.ualawsshow158-2005-%D1%80.

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту: наказ Міністерства Фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon2.rada.gov.ualawsshowz1219-11.

Кодекс України про адміністративні правопорушення {Електронний ресурс}. - Режим доступу: http: zakon5.rada.gov.ualawsshow80731-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-22

Як цитувати

Бунда, О. М., & Гузенко, О. М. (2016). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(34), 3–19. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-3-19

Номер

Розділ

Статті