ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-82-93

Ключові слова:

маркетинг, екологічний маркетинг, стійкий розвиток, соціальний маркетинг, маркетинг сталого розвитку

Анотація

Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та його наслідки призводять до екологічного дисбалансу природної системи, до руйнування біологічного зв’язку між природою і людиною. Це зумовлює необхідність збереження навколишнього природного середовища від забруднення. Реалізація такого завдання має відбутися в економічних науках. Тому дослідження спрямовано на окреслення місця екологічного маркетингу у забезпеченні досягнення підприємством принципів концепції стійкого розвитку через гармонізацію інтересів товаровиробників щодо отримання бажаної суми прибутку, споживачів щодо задоволення потреб і суспільства в цілому щодо досягнення стійкого розвитку. Визначено завдання екологічного маркетингу як інструмента забезпечення реалізації положень концепції стійкого розвитку у розрізі його складових: економічної, екологічної та соціальної. Окреслено переваги впровадження екологічного маркетингу, який дозволяє здобути певні конкурентні переваги на ринку та сформувати позитивний імідж власної торговельної марки та виробленої продукції серед споживачів. Доведено, що максимальний синтез інтересів економіки та екології є одним із шляхів збереження біосфери та досягнення стійкого розвитку всіх країн і суспільства в цілому.

Посилання

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л.С. Гринів. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240 с.

Злупко С.М. Історія економічної теорії : підручник / С.М. Злупко. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 719 с.

Лавров Е.И. Экономический рост: теория и проблемы : учеб. пособие / Е.И. Лавров, Е.А. Капогузов. – Омск : ОмГУ, 2006. – 214 с.

Отчет WWF о Живой Планете 2014: Мы одолжили Землю у наших потомков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwf.panda.org/ru/ ?230133/LPR-2014.

Репетто Р. Природные ресурсы в системе национальных счетов / Р.Репетто // В мире науки. –1992. – № 8. – С. 12–15.

World Scientists’ Warning to Humanity. – Cambrige : Union of Concerned Scientists, 1992.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Номер

Розділ

Статті