ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

Автор(и)

  • Яніна Петрівна Мельничук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-145-157

Ключові слова:

облік капітальних витрат, поліпшення земель, амортизація земельних ділянок, капітальні інвестиції

Анотація

Досліджується процес відображення в обліку капітальних витрат на поліпшення земель. Розглянуто основні законодавчі акти, що регулюють це питання. Вирішено ключові проблеми, що виникають при обліку капітальних витрат на поліпшення сільськогосподарських земель. Під час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції, діалектичний, історичний та системний, а також специфічні методи бухгалтерського обліку. Внаслідок земельної реформи відбулась зміна права власності на землю. Землі, що були власністю колгоспів, стали приватними та отримали конкретного власника. Приватизовані землі складають левову частину сільськогосподарських угідь. Для управління використанням земельних угідь необхідна якісна бухгалтерська інформація про склад і стан земельних ділянок та покращань, що відбуваються з ними. Постійні зміни в законодавчих актах породжують суперечності в їх трактуванні та, як наслідок, з’являються неточності у веденні обліку витрат на капітальне поліпшення земель, що в майбутньому вплине на розмір чистого прибутку. Висвітлено економічну сутність процесу та ґрунтовно описано методику здійснення обліку капітальних витрат на поліпшення земель відповідно до чинного законодавства.

Посилання

Земельний кодекс України вiд від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 353.

Про оренду землі : закон України ; прийнято Верховною Радою 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Постанова Кабінету Міністрів України Про експертну грошову оцінку земельних ділянок від 11.10.2002 № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF.

План рахунків бухгалтерського обліку України, 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Грачова Р.Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку / Р.Є. Грачова. – К. : Галицькі Контракти, 2004. – 832 с.

Назаренко І.М. Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо класифікації стратегій підприємства / І.М. Назаренко // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту / Серія : Економічні науки. –Хмельницький : ХНУ, 2014. – Т. 1. – С. 68–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Як цитувати

Мельничук, Я. П. (2016). ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(34), 145–157. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-145-157

Номер

Розділ

Статті