DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-94-103

ПРОЦЕДУРНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ

Людмила Вікторівна Каленчук, Людмила Йосипівна Юрківська

Анотація


Проведено дослідження та встановлено, що теоретиками та практиками основна увага приділена процесу подолання проблем підприємства, в той самий час логіка їх розвитку, процедурний підхід до встановлення причинно-наслідкових зв’язків проблемних ситуацій маркетингової діяльності підприємств потребують додаткової розробки. Запропоновано життєвий цикл проблемної ситуації підприємства, ідентифікована логіка розвитку проблемної ситуації та особливості її розвитку по стадіях забезпечення формування нового способу мислення – проблемного. Сформовано умовний поділ процесу мислення аналітиків на виявлення проблем, встановлення їх причин, формування заходів для їх подолання, їх подальшу реалізацію. Запропоновано процедурний підхід для виявлення проблем і причин їх виникнення у маркетинговій діяльності підприємства, надано пропозиції щодо оптимізації здійснення бізнес-процесу на основі застосування евристичних прийомів, що в свою чергу, сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень.

Ключові слова


маркетингова діяльність; процедурний підхід; евристичні прийоми; проблемні ситуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсен Б. Бизнес-процессы: Инструменты совершенствования / Б.Андерсен ; пер. с англ. Ариничева С.В. ; под ред. Адлера Ю.П. – 2-е изд. – М. : РИА Стандарты и качество, 2005. – 272 с.

Детмер У. Теория ограничения Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию / У.Детмер ; пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 444 с.

Маркетинг : підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін ; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов // Российская академия наук. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.