СИНТЕЗ БЮДЖЕТУВАННЯ І НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ЗА «ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» – ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ІНЖИНІРИНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Інна Анатоліївна Герасимович ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-32-47

Ключові слова:

операційна діяльність, інжиніринг, «центр відповідальності», бюджетування, «стандарт-костинг», «дірект-костинг», нормативний метод обліку

Анотація

Ринкові умови викликали необхідність впровадження на українських підприємствах такого нового економічного механізму, як фінансовий інжиніринг, який базується на новому підході – синтезі бюджетування, «центрів відповідальності» і управлінському обліку за нормативним методом у варіанті «дірект-костинг» (прямі затрати). Для контролю за показниками доведених бюджетів про їх фактичне виконання, запропоновано новий регістр «Звіт «центру відповідальності про роботу зміни», який складається в прямих затратах. Основними результатами дослідження є: чітке визначення «центів відповідальності» і відповідальності їх менеджерів за кожну статтю кошторису (бюджету); створення сигнальної системи облікових документів щодо відхилень від норм і зміни норм бюджетів; розробка оперативних, облікових регістрів для щоденного обліку затрат; розробка графіків документообігу по кожному «центру відповідальності», які б забезпечили складання внутрішньої звітності для забезпечення інформаційними показниками, що дають можливість оцінювати і контролювати, прогнозувати і планувати діяльність «центрів відповідальності» підприємства, а також його окремих менеджерів. Наукова новизна і практичне значення полягають в розвитку можливостей «дірект-костинг» в умовах фінансового інжинірингу: 1) забезпечує оперативне визначення рівня виконання бюджету і фактичну собівартість продукції; 2) дозволяє визначати «точку беззбитковості», що дає можливість її регулювати варіантами зміни величини прямих затрат або обсягу і ціни реалізації; 3) при цьому методі немає необхідності розподіляти постійні затрати на управління на види продукції, адже їх можна прямо зараховувати на результати діяльності підприємства.

Посилання

Абдікєєв Н.М. Реінжиніринг бізнес-процесів. Повний курс МВА : підручник / Н.М. Абдікєєв. – М. : Ексмо, 2007. – 592 с.

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр; Эльга, 1998. – 35 с.

Верникова Г.В. Що таке реінжиніринг? / Г.В. Верникова // Гроші. – 2010. – № 9. – С. 17–19.

Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов; под ред. В.И. Ирикова. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 414 с.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М.Хаммер, Д.Чампи ; пер. с англ. – Изд-во Манн, Иванов и Фербер. – 2005. – 118 с.

Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Д.Харрингтон. – СПб. : АЗБУКА БМикро, 2002. – 314 с.

Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / К.В. Щиборщ. – М. : Дело и Сервис, 2001. – 100 с.

Энтони Р.Дж. Учет: ситуации и примеры / Р.Дж. Энтони // «Финансы и статистика». – М. – 1993. – 275 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-22

Як цитувати

Герасимович, І. А. (2016). СИНТЕЗ БЮДЖЕТУВАННЯ І НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ЗА «ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» – ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ІНЖИНІРИНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(34), 32–47. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-32-47

Номер

Розділ

Статті