Можливості підвищення інформативності звітів про результати аудиту

Автор(и)

  • Silviya Kostova Академія економіки ім. Д.А. Ценова, Свіштов, Bulgaria

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-113-121

Ключові слова:

аудиторський висновок, відповідальність аудиторів, інформативна цінність аудиторських висновків

Анотація

Досліджено питання інформаційного змісту аудиторських висновків. Досліджено роль аудиторських висновків в процесі прийняття управлінських рішень їх користувачами. Встановлено, що аудиторські висновки – важливе джерело інформації для зацікавлених користувачів. Окреслено та обґрунтовано необхідність підвищення інформативності та змістовності аудиторських висновків, а також визначено критерії такого підвищення. Увагу зосереджено на інформаційних потребах як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації аудиторських висновків. Аудиторський висновок має описувати обов’язки аудитора, тобто містити оцінку ризиків недостовірності фінансової звітності; контрольні процедури, що здійснені відповідно до виявлених ризиків, достатні і відповідні аудиторські докази, на яких базується аудиторський звіт. Мета статті полягає в тому, щоб визначити необхідні зміни у міжнародних стандартах аудиту.

Посилання

Accounting Directive from 2013 replacing Directive 4 and Directive 7 [Electronic source]. – Mode access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF.

Directive 2006/43/EC Of The European Parliament And Of The Council of 17 May 2006 [Electronic source]. – Mode access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0043:20080321:EN:PDF.

Directive 2014/56/EU Of The European Parliament And Of The Council of 16 April 2014 [Electronic source]. – Mode access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN.

ISA 240 The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements [Electronic source]. – Mode access : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf.

ISA 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements [Electronic source]. – Mode access http://www.ifac.org/system/files/downloads/a013-2010-iaasb-handbook-isa-250.pdf.

ISA 260 (revised) Communication with Those Charged with Governance [Electronic source]. – Mode access : https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed%20ISA%20260%20(Revised)-final.pdf.

ISA 265 Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management. [Electronic source]. – Mode access : http://www.ifac.org/system/files/downloads/a015-2010-iaasb-handbook-isa-265.pdf.

Regulation (EU) No 537/2014 Of The European Parliament And Of The Council of 16 April 2014. [Electronic source]. – Mode access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32014R0537&from=EN [30.09.2015].

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Як цитувати

Kostova, S. (2016). Можливості підвищення інформативності звітів про результати аудиту. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(34), 113–121. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-113-121

Номер

Розділ

Статті