№ 1(25) (2013)

Зміст

Статті

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО НДС НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ PDF (Русский)
Жаннета Анатольевна Богданова, Мария Сергеевна Шмыголь 3-10
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик 11-30
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ PDF
Олена Євгеніївна Веселовська 31-38
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЧИ ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 39-52
АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко 53-70
АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ ИНТЕГРАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Ирина Владимировна Десяткина 71-82
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук, Екатерина Васильевна Семенюк 83-102
ЛІЗИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ ТА МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ PDF
Ігор Віталійович Клименко 103-125
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Василівна Колос, Наталія Йосипівна Радіонова 126-141
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ ЧАСТНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРАВОВЫЕ, УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 142-158
УЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ГЕНЕРИРОВАНИЮ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В БУДУЩЕМ PDF (Русский)
Елена Адамовна Лаговская 159-180
ФОРМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 181-195
ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзифівна Мороз 196-207
ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Олександрович Осмятченко, Микола Миколайович Матюха 208-222
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ОПЫТ УКРАИНЫ Без заголовку (Русский)
Инна Анатольевна Панченко, Николай Петрович Городиский 223-236
ВПЛИВ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НА ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ОБЛІКУ PDF
Юлія Митрофанівна Перетятько 237-251
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Бондар 252-268
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВНЕСЕНИХ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 269-292
РЕФОРМА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Дмитро Леонідович Лозинський 293-304