DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-126-141

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Василівна Колос, Наталія Йосипівна Радіонова

Анотація


У статті розглянуто сутність внутрішнього аудиту,  його роль для підвищення ефективності діяльності підприємства. Визначено об’єкти і суб’єкти, основні функції та завдання. Досліджено і узагальнено види та специфіку внутрішнього аудиту безпосередньо на підприємстві. Розглянуто об’єктивні докази ефективності внутрішнього аудиту.


Ключові слова


внутрішній аудит; функції внутрішнього аудиту; види внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний Кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III.

Гиниятов Р. Внутренний аудит и ревизия: определение профессии / Р.Гиниятов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia-ru.ru/publication/member_articles/giniyatov_1/.

Дудка С. Внутрішній аудит: найголовніше / С.Дудка. – 2011. – 230 с.

Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : монографія / Т.О. Каменська. – К., 2010. – 499 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, мето¬дологія, диверсифікація : монографія / М.Д. Корінько. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – 429 с.

Краснова И. Методика проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов / И.Краснова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia-ru.ru/publication/member_articles/audit_guidelines.

Ліфанов О.Д. Внутрішній аудит / О.Д. Ліфанов. – 2011. – 348 с.

Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні / О.Макеєва. – Економіст, 2010. – С. 54–56.

Мельник М.В. Ревизия и контроль : учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин. – М. : КНОРУС, 2007. – 640 с.

Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / за ред. В.В. Демченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: мето¬дологія та організація : монографія / В.П. Пантелеєв. – К. : ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2008. – 491 с.

Савченко В.Я. Аудит : навч. посібник / В.Я. Савченко. – 2011. – 546 с.

Сонин А. Зачем компании нужен внутренний аудит? / А.Сонин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia-ru.ru/publication/member_articles/ sonin2/

Усач Б.Ф. Аудит : підручник / Б.Ф. Усач. – 2009.–364с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.