DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-269-292

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВНЕСЕНИХ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ

Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Досліджено правові норми щодо предмету господарського договору та можливості внесення до нього майнових прав. Проведено порівняльний аналіз операційної оренди та отримання майнових прав як внеску до зареєстрованого капіталу за засновницьким договором. Розкрито питання доцільності застосування кожної з альтернативних концепцій визнання активів при обліку майнових прав, внесених до статутного капіталу, та проаналізовано їх вплив на інформаційне наповнення показників фінансової звітності.


Ключові слова


майнові права; концепція визнання активів; концепція контролю; концепція власності; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Айвазова А. Права користування майном як внесок до статутного капіталу: правові аспекти, податкові наслідки, облік / А.Айвазова // Адвокат бухгалтера. –−2012. – № 17 (323). – С. 35–38.

Буткевич О.В. Майнові права як внесок у статутний капітал господарських товариств / О.В. Буткевич, Т.К. Адабашев // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / Серия : Юридические науки. –−2011. – Т. 24 (63). – − № 1. – С. 66–73.

Головченко В. Аспекти легітимності укладення договору купівлі–продажу майнових прав / В. Головченко, О. Головченко // Закон і бізнес. – 2011. – № 49 (1036) [Електронний ресурс]. –−Режим доступу : http:// zib.com.ua/ua/6648pravovi_aspekti_legitimnosti_ukladennya_dogovoru_kupivli-pro.html.

Голошевич И. Имущественные права на м2: учет у инвестора / И. Голошевич // Бухгалтерия. – 2007. – № 21. – C. 37–41.

Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. −– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ print1327303393130331.

Джабаева А.С. Имущественное право как объект гражданского оборота / А.С. Джабаева // Сибирский юридический вестник. −– 2003. −– № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.edu.ru/ doc/document.asp?docID=1138745.

Закон України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Закон України “Про господарські товариства” № 49 від 19.09.1991 р. [Електронний ресурс].−– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1576-12.

Іващенко В. Солодкі внески: передача прав користування майном до статутного фонду / В. Іващенко // Бізнес-консультант. – 2005. – № 11 (31). – 52 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgaltera.blogspot.com/ 2009/02/blog-post_3368.html.

Народенко А.В. Майнові права, як предмет договору купівлі–продажу / А.В. Народенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.zinet.info/ 5/narodenko.php.

Порошков В. Специфика имущественных прав / В.Порошков // Российская юстиция. – 2000. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.juristlib.ru/ book_1954.html.

Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве / С.А. Степанов. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 176 с. – С. 77–78.

Федоренко Н. Особенности оборота имущественных прав / Н.Федоренко, Л.Лапач // Хозяйство и право. – 2001. – № 11. –−С. 13.

Цивільний кодекс РСР № 1540-VI від 18.07.1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-06.

Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 18.12.2011 р. [Електронний ресурс]. −– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

Швед Е.В. Бухгалтерский и налоговый учет имущественных прав, полученных в качестве вклада в уставный капитал / Е.В. Швед [Електронний ресурс]. –Режим доступу : /http://referent.mubint.ru/50/178719.

Шершеневич Г. Учебник русского гражданского права / Г.Шершеневич. – М. : СПАРК, 1995. –−556 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.