DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-3-10

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО НДС НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ

Жаннета Анатольевна Богданова, Мария Сергеевна Шмыголь

Анотація


Рассмотрены особенности применения налоговой льготы по налогу на
добавленную стоимость на национальном и местном уровне. Раскрыта
постановка проблемы, связанная с применением налоговой льготы по
налогу на добавленную стоимость. Маневрируя налоговыми ставками,
льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя
одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для
ускоренного развития определенных отраслей и производств,
способствует решению актуальных для общества проблем. Проведен
анализ основных исследованный и публикаций, в ходе которого,
было выявлено, что мало внимания уделяется применению налоговых
льгот по налогу на добавленную стоимость на национальном и
местном уровне. Проведено исследование проблематики применения
налоговой льготы по налогу на добавленную стоимость. Рассмотрены
особенности применения налоговой льготы по налогу на добавленную
стоимость. Проанализированы налоговые потери бюджета от
льготного налогообложения по НДС на национальном и местном
уровне, в ходе анализа было выявлено, что наиболее масштабные
объемы потерь бюджета в результате льготного налогообложения
наблюдаются по налогу на добавленную стоимость.

Ключові слова


налоги; налоговая система; налогообложение; налоговая льгота; налог на добавленную стоимость

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Богданова Ж.А. Особенности операций, освобожденных от налогообложения в Украине на национальном и региональном уровне / Ж.А. Богданова, Н.А. Моисеенко // Стан і перспективи розвитку економічних відносин в сучасних умовах господарювання : матер. II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Сімферополь, 14–20 трав. 2013 р.). – Саки : ПП «Підприємство «Фєнікс», 2013. – 206 с. – С. 124–127.

Довідник № 58 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів станом на 01.07.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA0897.html.

Зведений звіт про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування по видах податків, зборів (обов'язкових платежів) станом на 01.10.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=341741&cat_id=133904.

Коротун В.І. Практика використання податкових пільг в Україні / В.І. Коротун // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 267–270.

Офіційний веб-сайт ДПІ м. Сімферополь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://crimea.minrd.gov.ua/.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=300560&cat_id=46733.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1233-2010-%D0%BF.

Чичкова В.Ю. Пільги з ПДВ в Україні: сучасний стан та перспективи гармонізації з законодавством ЄС / В.Ю. Чичкова // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 4. – С. 41–46.

Фільо М.М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення / М.М. Фільо // Економічний часопис ХХI. – 2012. – № 3. – С. 73–76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.