№ 2(46) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Проблеми впровадження стандарту звітності XBRL PDF
Оксана Володимирівна Вакун, Микола Петрович Городиський, Ірина Леонідівна Грабчук, Богдан Сергійович Соловйов 3-8
Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Свірко Світлана Володимирівна, Ігор Миколайович Яремчук 9-17
Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього контролю резервів капіталу підприємств PDF
Юлія Василівна Демська 18-23
Внутрішньо створені нематеріальні активи: особливості визнання та напрями удосконалення бухгалтерського обліку PDF
Сергій Федорович Легенчук, Вікторія Романівна Очередько 24-31
Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів PDF
Ганна Вікторівна Мисака, Іван Анатолійович Дерун 32-39
Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю PDF
Олександр Михайлович Петрук, Юрій Сергійович Костишин 40-51
Історичні аспекти розвитку аудиту як виду господарської діяльності PDF (English)
Vladyslav V. Savitskyi, Valerii M. Parshakov 52-60
Нормативне регулювання обліку державної допомоги: міжнародний (МСФЗ) та національний підходи PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Дарина Сергіївна Осіпчук 61-69

МЕНЕДЖМЕНТ

Соціальна безпека через призму форм розвитку цивілізаційного поступу PDF
Іванна Богданівна Запухляк, Галина Романівна Кісь 70-76
Авансований капітал підприємств сфери виробництва: аналітичний аспект PDF
Ігор Іванович Світлишин 77-82

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Динамічно-структурні характеристики стратегій відповідального інвестування: регіональний фокус PDF
Юлія Василівна Єльнікова 83-89
Інституційне середовище підприємницької діяльності у площині економічної культури PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 90-94