Історичні аспекти розвитку аудиту як виду господарської діяльності

Автор(и)

  • Vladyslav V. Savitskyi Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine
  • Valerii M. Parshakov Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-52-60

Ключові слова:

бухгалтерський облік, аудит, господарська діяльність, аналіз, інформаційне забезпечення, аудиторська діяльність

Анотація

Під час дослідження здійснено аналіз наукової літератури в частині історичних аспектів розвитку аудиту. Аналіз наукових праць свідчить про відсутність єдиного підходу щодо періодизації аудиту, така ситуація склалася через сукупність об’єктивних причин: теорія, що лежить в основі дослідження, його об’єкт, методи та завдання. Роботу побудовано на дослідженні історичних аспектів аудиту як господарської діяльності в такому порядку: витоки аудиту як інституту фінансового контролю; формування та еволюція аудиту в Україні (у складі Російської імперії та Радянського Союзу); поява аудиту та розвиток аудиту в сучасному його розумінні; сучасні тенденцій аудиту в країнах світу. Під час дослідження було встановлено, що сучасний стан аудиту як вид незалежного фінансового контролю та як вид господарської діяльності визначається зовнішнім середовищем з позицій: специфіки соціально-економічних відносин з позиці об’єкту аудиту як інструменту незалежного фінансового контролю, специфіки розвитку управлінської науки з позиції появи аудиту як інструменту взаємозв’язку між управлінськими ланками, розвитку аудиту як консалтингу з позиції аудиторської діяльності як виду бізнесу. В статті розглянуто інституційне забезпечення (сукупність державних, професійних та суспільних інституцій, основними функціями яких є регулювання аудиту та аудиторської діяльністі) регулювання аудиторської діяльності в країнах Західної Європи.

Біографії авторів

Vladyslav V. Savitskyi, Державний університет «Житомирська політехніка»

В.В. Савіцький

Valerii M. Parshakov, Державний університет «Житомирська політехніка»

В.М. Паршаков

Посилання

Azarskaya, M.A. (2009), Metodologiya i razvitie metodicheskogo obespecheniya ego kachestva, OOO «String», Ioshkar-Ola, 195 p.

Andreev, V.D. (1994), Prakticheskii audit, Ekonomika, Moscow, 366 p.

Defliz, F.L., Dzhenik, G.R., Reilli, V.M. and Khirsh, M.B. (1997), Audit Montgomeri, Audit, YuNITI, Moscow, 542 p.

Baranov, P.P. (2013), «K voprosu o neobkhodimosti formirovaniya nauchnoi teorii audita», Vestnik NGUEU, No. 4, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neobhodimosti-formirovaniya-nauchnoy-teorii-audita

Vasilenko, M.E. and Zadvornyi, A.S. (2017), «Spetsifika koreiskikh standartov audita v kontekste rossiiskoi i mezhdunarodnoi praktiki», ANI: ekonomika i upravlenie, No. 2 (19), [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-koreyskih-standartov-audita-v-kontekste-rossiyskoy-i-mezhdunarodnoy-praktiki

Voloshina, E.I. (2017), «Osobennosti auditorskoi deyatel'nosti v stranakh Zapadnoi Evropy», Nauchyi vestnik: Finansy, banki, investitsii, No. 3, pp. 124–130.

Voronina, L.I. (1999), Osnovy sovremennogo bukhgalterskogo ucheta i audita, ucheb. posobie in 2 p., Osnovy audita, Part 2, Moscow, 304 p.

Goljash, I.D. and Budnyk, L.A. (2016), «Tendencii' rozvytku audytu: retrospektyvnyj pogljad ta proekcija na majbutnje», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 17 (1), pp. 130–133.

Gucalenko, L.V. and Marchenko, S.O. (2016), «Realii' audytu u vitchyznjanij ta zarubizhnij praktyci», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audit, No. 6, pp. 34–354.

Kizilov, A.N. and Bogataya, I.N., «Evolyutsiya audita kak nauki i prakticheskoi deyatel'nosti», Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet, No. 34, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-audita-kak-nauki-i-prakticheskoy-deyatelnosti-1

Kuzhel'nyi, N.V. (1985), Bukhgalterskii uchet i ego kontrol'nye funktsii, prakticheskoe rukovodstvo, Finansy i statistika, Moscow, 143 p.

Kucherov, A.V. and Kozicheva, Ya.M. (2013), «Osobennosti audita za rubezhom», Molodoi uchenyi, No. 5, pp. 339–343.

Lavrenova, E.S. (2016), «Osobennosti razvitiya audita v istoricheskom aspekte s tochki zreniya amerikanskoi ekonomiki», Juvenis scientia, No. 5, pp. 34–36.

Lebedjev, O.P., «Istorychni aspekty zarodzhennja ta rozvytku kontrolju finansovoi' sfery krai'ny», [Online], available at: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/61-2010-07-08-14- 15-02/701-11-.html

Makoed, I.A. and Pupko, G.M. (2009), Audit: in 2 p., Part 1, NIU, Minsk, 227 p.

Mel'nychuk, B.V. (2011), «Evoljucija sutnosti audytu», Ekonomika APK, No. 12, pp. 49–57.

Pimenov, D.M. (2013), «Analiz i obobshchenie istoricheskikh aspektov razvitiya audita v Rossii», Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, No. 9, pp. 292–302.

Sokolov, Ya.V. (1991), Ocherki po istorii bukhgalterskogo ucheta. Finansy i statistika, Moscow, 400 p.

Sokolov, Ya.V. and Bychkova, S.M. (1998), «Rol' teorii audita v protsesse podgotovki kadrov», Auditorskie vedomosti, No. 2.

Stepanova, Ya.V. Zadachi audita: evolyutsiya i perspektivy, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-audita-evolyutsiya-i-perspektivy

Sultanova, K.T. (2019), «Tendentsii razvitiya auditorskoi deyatel'nosti v Kazakhstane», Pedagogicheskaya nauka i praktika, No. 3 (25), [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-kazahstane

Toropova, I.S. (2017), «Audit v Rossiiskoi Federatsii: istoriya razvitiya i sovremennoe sostoyanie», Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, No. 4 (41), pp. 153–157.

Usanova, N.G, Istoriya razvitiya audita, [Online], available at: http://www.buk.irk.ru/library/sbornik _03/6.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-01

Як цитувати

Savitskyi, V. V., & Parshakov, V. M. (2020). Історичні аспекти розвитку аудиту як виду господарської діяльності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 52–60. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-52-60

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ