Соціальна безпека через призму форм розвитку цивілізаційного поступу

Автор(и)

  • Іванна Богданівна Запухляк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1218-0251
  • Галина Романівна Кісь Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1009-7021

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-70-76

Ключові слова:

безпека, соціальна безпека, розвиток, цивілізаційний поступ, соціальна політика, гармонізація

Анотація

Доведено актуальність дослідження проблем соціальної безпеки як на рівні держави, так і місцевому рівні та стосовно окремої людини, що на сьогодні поглиблюється і підтверджується низьким рівнем економічного і соціального розвитку країни, високим рівнем нестабільності та непередбачуваності. Окреслено місце та роль соціальної безпеки у формах розвитку цивілізації на основі детального розгляду форм цивілізаційного поступу, чинників та стратегічних пріоритетів, які притаманні кожній з них. Сформовано концепцію соціальної безпеки, яка ґрунтується на гармонізації чинників розвитку та стратегічних пріоритетів сталого, інноваційного, цифрового, випереджального розвитку та забезпечує духовне, інтелектуальне, емоційне, фізичне, екологічне, економічне благополуччя на всіх рівнях завдяки ефективному функціонуванню основного суб’єкта соціальної безпеки – держави – через формування соціальної системи, політики, програм, проєктів та заходів соціального характеру. Обґрунтовано необхідність забезпечення цивілізаційного поступу на засадах гармонізації протиріч, зокрема, задоволення суспільних потреб за обмеженості ресурсів; економічного розвитку та соціальної й екологічної безпеки; стирання кордонів та збереження автентичності народів, культури. Розглянуто соціальну безпеку як такий стан і рівень розвитку суспільства, за якого загрози щодо життєдіяльності суспільства в цілому, окремого колективу, групи чи особи можливо передбачити, усунути, запобігти. Основними критеріями такої суспільної спроможності щодо безпеки є рівень знань, освіти, культури, наявність структур, інститутів, органів, які забезпечують необхідний безпечний стан, наявність економічного та ресурсного потенціалу, існуючу соціальну систему та соціальну політику.

Біографії авторів

Іванна Богданівна Запухляк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

I.B. Zapukhliak

Галина Романівна Кісь, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

G.R. Kisʹ

Посилання

Voropajeva, T. (2015), «Cyvilizacijnyj postup ukrai'nstva: teoretyko-empirychni rezul'taty doslidzhennja», Ukrai'noznavchyj al'manah, Issue18, pp. 32–66.

Strategija stalogo rozvytku Ukrai'ny do 2030 roku, [Online], available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf

Verhovna Rada Ukrai'ny (2018), Pro nacional'nu bezpeku Ukrai'ny, Zakon Ukrai'ny, Nо. 2469-VIII vid 21.06., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Sydorchuk, O.G. and Handij, O.O. (2019), «Instytucijne zabezpechennja derzhavnogo reguljuvannja social'noi' bezpeky», Ekonomichnyj visnyk Donbasu, No. 1 (55), pp. 157–163.

Novikova, O.F., Sydorchuk, O.G., Pan'kova, O.V. etc. (2018), Stan ta perspektyvy social'noi' bezpeky v Ukrai'ni: ekspertni ocinky, monografija, LRIDU NADU, L'viv, 184 p.

Report VI Social security for social justice and a fair globalization. International Labour Conference, 100th Session (2011), 176 p., [Online], available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_152819.pdf

Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy, [Online], available at: http://sum.in.ua/

Social'ne, [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/

Bilous, I.I. (2019), «Ponjattja social'noi' bezpeky ta i'i' rol' v systemi nacional'noi' bezpeky derzhavy», Efektyvna ekonomika, No. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6955

Timoshhuk, M. (2013), «Social'na bezpeka v systemi sociologichnogo znannja», Sociologichni studii'. ROZDIL II. Teoretychni aspekty sociologii', No. 1 (2), pp. 54–57, [Online], available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9804/1/socst_2013_1_13.pdf

Social security: A fundamental human right. ISSA, [Online], available at: https://ww1.issa.int/Understanding%20social%20security.

Pryjatel'chuk, A.O. and Ishhenko, O.M. (2010), «Social'na bezpeka v konteksti upravlinnja rozvytkom suspil'nyh vidnosyn», Filosofs'ki problemy gumanitarnyh nauk, No. 19, pp. 135–140.

Grons'ka, N.S. (2006), Osnovy teorii' garmonijnyh peretvoren' v ekonomici, monografija, Nac. un-t «L'vivs'ka politehnika», L'viv, 367 р.

Mochernyj, S.V. (ed.) (2002), Ekonomichna encyklopedija: u tr'oh tomah, Vol. 3, Akademija, Kyiv, 952 p.

Novikova, O.F., Amosha, O.I., Antonjuk, V.P. etc. (2012), Stalyj rozvytok promyslovogo regionu: social'ni aspekty, monografija, NAN Ukrai'ny, In-t ekonomiky prom-sti, Donec'k, 534 p.

Varcaba, V.I. and Petrenko, V.P. (2014), «Garmonizovane upravlinnja i menedzhment – aktual'nyj naprjam rozvytku teorii' i praktyky upravlinnja», Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny, No. 34, pp. 3–8.

Busel, V.T. (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy, in Busel, V.T. (ed.), VTF «Perun», Kyi'v, 1440 p.

Ministerstvo justycii' Ukrai'ny, Pravove zabezpechennja innovacijnogo rozvytku v Ukrai'ni, [Online], available at: https://minjust.gov.ua/m/str_13958

Cyfrova adzhenda Ukrai'ny – 2020. Pershochergovi sfery, iniciatyvy, proekty «cyfrovizacii'» Ukrai'ny do 2020 roku, [Online], available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Global Challenges For Social Security. International Social Security Association 2016, [Online], available at: http://www.actuaries.org/CTTEES_PIWG/Documents/chicago_2017/7_PIWG_Tenglobalchallengesforsocialsecurity.pdf

Shulus, A.A. (2005), «Sotsial'naya bezopasnost': sushchnost', parametry, osnovnye tendentsii», Profsoyuzy i bezopasnost', materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, pp. 19–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-01

Як цитувати

Запухляк, І. Б., & Кісь, Г. Р. (2020). Соціальна безпека через призму форм розвитку цивілізаційного поступу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 70–76. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-70-76

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ