Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України

Автор(и)

  • Світлана Михайлівна Дячек Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2061-9938
  • Свірко Світлана Володимирівна Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine
  • Ігор Миколайович Яремчук Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-9-17

Ключові слова:

стратегічний державний аудит, Рахункова палата, бюджетний процес, публічні кошти, інше майно, що перебуває у державній власності

Анотація

У процесі дослідження було проаналізовано низку наукової літератури, яка стосується питань стратегічного аудиту в цілому та стратегічного державного аудиту зокрема. Водночас було проаналізовано послідовність етапів становлення стратегічного аудиту. В роботі запропоновано визначення поняття «державний стратегічний аудит», під яким пропонується розуміти інструмент превентивної діагностики й фактичного контролю управління у сфері публічних коштів та іншого майна, що перебуває у державній власності (а в окремих випадках – суспільними коштами), який здійснюється шляхом опрацювання стратегічних рішень та стратегій розвитку учасників виконання державного та місцевих бюджетів на предмет їх життєздатності, оптимальності, відповідності, ефективності та фактичного виконання з метою виявлення та оперативного коригування проблемних напрямів, сегментів та ланок. На основі опрацювання вже відомих позицій та з урахуванням наведених вище авторських пропозицій розбудовано матрицю теоретико-методологічних засад державного стратегічного аудиту, яка містить мету, специфічні функції, специфічні принципи, предмет, об’єкти, напрями, методи, етапи проведення із деталізацією кожної з позицій. Зазначена матриця являє собою систематизовану сукупність логічно взаємопов’язаних базових основ державного стратегічного аудиту, що повною мірою відображають особливості, тенденції розвитку та запити сучасної системи державного управління в цілому та управління публічними коштами й іншим майном, що перебуває у державній власності зокрема. На розбудову організації забезпечення стратегічного державного аудиту в роботі запропоновано проєктну композицію майбутнього нормативного документа – стандарт державного аудиту «Стратегічний аудит».

Біографії авторів

Світлана Михайлівна Дячек, Державний університет «Житомирська політехніка»

S.M. Diachek

Свірко Світлана Володимирівна, Державний університет «Житомирська політехніка»

S.V. Svirko

Ігор Миколайович Яремчук, Державний університет «Житомирська політехніка»

I.M. Yaremchuk

Посилання

Anton Siluanov schitaet vazhnymi strategicheskii audit i povyshenie operatsionnoi effektivnosti, [Online], available at: https://gaap.ru/news/159252/

Guseva, Yu.V. and Stolyarov, N.S. (2010), «Strategicheskii audit: zarubezhnyi opyt», Vesnik AKSOR, Moskva, No. 1 (12), pp. 134–145.

Ansoff, I. (1999), Novaya korporativnaya strategiya, Piter Kom, SPb.

Gudenitsa, O.V. and Shishov, L.V. (2008), Strategicheskii audit v kommercheskikh organizatsiyakh, BUPK, Rostov n/D.

Odegov, Yu.G. and Zhuravlev, P.V. (1997), Upravlenie personalom, ucheb dlya vuzov, Finstatinform, Moskva, 878 p.

Tompson, A.A. and Striklend, A.Dzh. (1998), Strategicheskii menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii, ucheb. dlya vuzov, translated by Zaytseva, L.G. and Sokolovoy, M.I., Banki i birzhi, YuNITI, Moskva.

Khanger, Dzh.D. and Uilen, T.L. (2008), Osnovy strategicheskogo menedzhmenta, ucheb. dlya vuzov, 4-e izd., YuNITI-DANA, Moskva, 320 p.

Alekseeva, I.V. (2013), Metodologiya strategicheskogo audita kommercheskikh organizatsiĭ v usloviyakh reformirovaniya auditorskoĭ deyatel'nosti, Abstract of D.Sc. dissertation, Rostov n/D., 49 p.

Angelina, I.A. (2013), «Strategicheskii audit v sisteme gosudarstvennogo finansovogo kontrolya», Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, No. 3, [Online], available at: http://www.teoria-practica.ru/vipusk-3-2013

Bogataya, I.N. (2007), «Strategicheskii uchet i audit: teoriya i praktika», Fundamental'nye issledovaniya, No. 4, pp. 44–45.

Astashova, N.N. (2010), «Novye podkhody k razvitiyu gosudarstvennogo (munitsipal'nogo) finansovogo kontrolya v sovremennykh usloviyakh v Rossii», Voprosy ekonomiki i prava, No. 30, pp. 76–80.

Shirobokov, V.G. and Litvinov, D.N. (2015), «Gosudarstvennyĭ finansovyĭ kontrol' i audit: retrospektivnyii analiz i vektor razvitiya», Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 28, pp. 40–53.

Angelina, I.A. (2013), «Strategicheskii audit v sisteme gosudarstvennogo finansovogo kontrolya», Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, No. 3, pp. 194–198.

Bogataya, I.N. (2013), «Strategicheskii audit: proshloe, nastoyashchee, budushchee», Audit i finansovyi analiz, No. 6, pp. 199–208.

Markova, V.D. and Kuznetsova, S.A. (2002), Strategicheskii menedzhment, kurs lektsii, INFRA-M, Moskva, Sibirskoe soglashenie, Novosibirsk, 288 p.

Galkina, E.V. (2010), «Finansovo-analiticheskie aspekty strategicheskogo audita», [Online], available at: http://www.rusnauka.eom/l 1 El SN_2010 /Economics/625 3 7.doc.htm

Alekseeva, I.V. (2010), «Razvitie terminologicheskoi bazy v oblasti strategicheskogo audita», Uchet i statistika, No. 20, pp. 70–75.

Bulyga, R.P. (2013), «Audit biznesa kak strategicheskoe napravlenie razvitiya auditorskoi deyatel'nosti», Auditor, No. 8, pp. 36–43.

Kotler, F. (1992), Osnovy marketinga, translated by Kotler, F., Progress, Moskva, 736 p.

Alekseeva, I.V. (2010), Razvitie strategicheskogo audita khozyaistvuyushchikh sub’ektov: teoriya i praktika, monografiya, OOO «Azov pechat'», Rostov n/D, 212 p.

Piskunov, A.A., Piskunova, M.A., Lyubeznov, L.N., Guseva, Yu.V. and Stolyarov, N.S. (2010), Strategicheskii audit: otsenka posledstvii proеktov, «Assotsiatsiya KSO Rossii», [Online], available at: http://www.ach-fci .ru/ AKSOR/Publish/Vestnik/libartl 3

Davydova, R.S. and Kevorkova, Zh.A. (2017), «Mesto strategicheskogo audita v gosudarstvennom finansovom kontrole», KANT, Izdatel'stvo Stavrolit, Stavropol', No. 2 (23), pp. 132–136.

Nikolashen, D.V. (2011), Formirovanie strategicheskogo audita v sisteme gosudarstvennogo finansovogo kontrolya na urovne sub"ekta RF, Abstract of Ph.D. dissertation, SPb.

Stepashyn, S.V. and Piskunov, A.A. (2009), «Rol' i perspektyvy informacijnyh tehnologij u rozvytku nefinansovogo audytu, provedenogo zovnishnimy kontrol'nymy organamy Rosijs'koi' Federacii'», Bjuleten' Rahunkovoi' palaty RF, No. 1, 3 p.

Buletova, N.E. (2015), «Sistemnyi gosudarstvennyi audit: soderzhanie i problemy razvitiya v RF», Molodoi uchenyi, No. 24 (104), pp. 393–396, [Online], available at: https://moluch.ru/archive/104/24261

Baeva, E.A. and Ryazanova, E.L. (2016), «Strategicheskii audit v gossektore: sostoyanie i perspektivy razvitiya», Uchenye zapiski Tambovskogo otdeleniya ROSMU, ROSMU, Tambov, No. 5, [Online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-audit-v-gossektore-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya

Filobokova, L.Yu. (2016), «Strategicheskii audit v malom predprinimatel'stve: sut', soderzhanie, metodologiya», Elektronnyi nauchno-prakticheskii zhurnal «Uchet i kontrol'», No. 1–2, [Online], available at: https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/Strategic_auditing.shtml

Forum strategov 2019: kratkii otchet (2019), [Online], available at: https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Short_Report2019.pdf

Stolyarov, N.S. (2009), «Strategicheskii audit i strategicheskii byudzhet v edinoi sisteme upravleniya obshchestvennymi resursami», Ekonomicheskie sistemy, No. 5, pp. 2–10, [Online], available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=22474411&

Stepashin, S.V. (2005), Rossiiskaya ekonomika: Slagaemye uspekha, Vystuplenie Stepashina S.V. na Prezidiume RAN, from 22 noyabrya, [Online], available at: www.niisp.ru/News/ Events/art61

Khorrin, A.N., «Printsipy strategicheskogo upravleniya na praktike», [Online], available at: http://www.elitarium.ru/principy_strategicheskogo_upravlenija_na_praktike/

«GUID-5290 – Guidance on Audit of the Development and Use of Key National Indicators», Kerivnyctvo z audytu rozrobky ta vykorystannja osnovnyh nacional'nyh pokaznykiv, [Online], available at: https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/GUID-5290-Guidance-on-audit-of-Key-National-Indicators.pdf

Svirko, S.V., Kondratjuk, I.O., Doroshenko, O.O. and Starchenko, N.M. (2012), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' u konteksti Bjudzhetnogo kodeksu Ukrai'ny, navch. posib, DNNU «Akad. fin. upravlinnja», Kyiv, 940 p.

Jevdokymov, V.V., Grycyshen, D.O. and Svirko, S.V. (2017), Buhgalters'kyj oblik v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny. Tom 1: buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny, pidruchnyk, Vydavec' O.O. Jevenok, Zhytomyr, 1380 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Як цитувати

Дячек, С. М., Володимирівна, С. С., & Яремчук, І. М. (2020). Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 9–17. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-9-17

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ