Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів

Автор(и)

  • Ганна Вікторівна Мисака Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • Іван Анатолійович Дерун Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-32-39

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, коефіцієнт Р/В, коефіцієнт Тобіна, методи ринкової капіталізації, професійна успішність

Анотація

Завдяки новітнім реаліям та закономірностям реалізації економічних відносин інтелектуальний капітал упевнено здобув статус четвертого фактора виробництва. Тому задля набуття, збереження та розвитку своїх конкурентних переваг компанії мають підтримувати високий рівень ефективності управління власним інтелектуальним капіталом та його складовими. Важливу роль у цьому відіграє забезпечення інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів оперативними та релевантними даними щодо інтелектуального капіталу. Однак, зважаючи на те, що переважна більшість компонентів інтелектуального капіталу не відповідає критеріям визнання активами, існуюча система бухгалтерського обліку неспроможна відобразити їх у публічній фінансовій звітності як загальновизнаному джерелі достовірної інформації про майновий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання. Крім того, характеристики окремих складових інтелектуального капіталу унеможливлюють застосування до них не лише вартісних, а й кількісних одиниць виміру. Тому в процесі управління інтелектуальним капіталом його оцінювання відбувається на основі низки специфічних методів.
Мета статті: 1) встановити наскільки вірогідною є оцінка ефективності інтелектуального капіталу за такими методами ринкової капіталізації, як коефіцієнт Price/Вook value (Р/В) («відношення ринкової вартості компанії до її балансової вартості») та коефіцієнт Тобіна шляхом порівняння одержаних результатів з показниками професійної успішності компаній; 2) визначити перспективи застосування окремих методів вимірювання інтелектуального капіталу з урахуванням рівня вірогідності результатів, які вони забезпечують. Як об’єктивне джерело оцінки професійної успішності компаній було використано клубний рейтинг УЄФА. Шляхом емпіричного аналізу даних фінансової звітності футбольних клубів з ТОП-50 цього рейтингу за 2014–2018 рр. та інформації про ринкову вартість їх акцій було визначено ефективність управління їх інтелектуальним капіталом. Отримані результати засвідчили наявність істотних розбіжностей із рейтингом професійної успішності клубів. На цій підставі проведено оцінку перспектив застосування методів вимірювання ефективності інтелектуального капіталу, які базуються на рентабельності активів.

Біографії авторів

Ганна Вікторівна Мисака, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

H.V. Mysaka

Іван Анатолійович Дерун, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

I.A. Derun

Посилання

Vengeruk, N. and Melenchuk, L. (2016), «Peculiarities of intellectual capital assessment», Investytsiyi: praktyka ta dosvid, Nо. 23, pp. 50–52.

Husakovska, T. and Kobeleva, T. (2016), «Approaches to evaluation of intellectual capital of industrial enterprises», Scientific Bulletin of PUET: EconomicSciences, Nо. 1, pp. 16–22.

Mysaka, H. and Derun, I. (2019), «Transdisciplinary approach to increase of company's intellectual capital management efficiency», Accounting & Finance, Nо. 1, pp. 49–54, [Online], available at: https://dx.doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-49-54

Osmiatchenko, L.M. (2010), «Intelektualnyi kapital: otsinka yak element metodu bukhhalterskoho obliku», Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 3, pp. 185–187.

Smokvina, A.A. (2016), «Approaches and instruments for assessing intellectual capital as a factor of economic security of enterprise», Economics: time realities, No. 6, pp. 114–126.

Fernández, P. (2002), «Company valuation methods. The most common errors in valuations», IESE Research paper D/449, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona, 27 p., [Online], available at: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.274973

Ghosh, D. and Wu, A. (2007), «Intellectual capital and capital markets: additional evidence». Journal of Intellectual Capital, No. 8 (2), pp. 216–235, [Online], available at: https://doi.org/10.1108/14691930710742817

Gu, F. and Lev, B. (2003), Intangible assets: Measurement, drivers, usefulness, Boston University School of Management Accounting, Boston, [Online], available at: http://questromapps.bu.edu/qstnet/Personal/Faculty/Publication/pubUploads/Gu,_Feng_05.pdf?wid=1482

Nimtrakoon, S. (2015), «The relationship between intellectual capital firms’ market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN», Journal of Intellectual Capital, No. 16 (3), pp. 587–618, [Online], available at: https://doi.org/10.1108/JIC-09-2014-0104

Pulic, A. (2000), «VAIC™ – an accounting tool for IC management», International Journal of Technology Management, No. 20 (5–8), pp. 702–714, [Online], available at: https://doi.org/10.1504/IJTM.2000.002891

Ramanauskaitė, A. and Rudžionienė, K. (2013), «Intellectual capital valuation: methods and their classification», Ekonomika, No. 92 (2), pp. 79–92.

Stewart, T. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York, 240 p.

Sveiby, K.-E. (2010), «Methods for measuring intangible assets», [Online], available at: https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf

Ujwary-Gil, A. (2014), «Knowledge capital earnings of a company listed on Warsaw Stock Exchange», 15th European Conference on Knowledge Management ECKM 2014, pp. 994–1000, [Online], available at: https://doi.org/10.13140/2.1.3746.2401

Wang, J. (2008), «Investigating market value and intellectual capital for S&P 500», Journal of Intellectual Capital, No. 9 (4), pp. 546–563, [Online], available at: http://dx.doi.org/10.1108/14691930810913159

Union of European Footnal Associatiions (2018), «How the club coefficients are calculated», [Online], available at: https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/about/

«Ten-year club coefficients» (2018), [Online], available at: https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/revenue/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Як цитувати

Мисака, Г. В., & Дерун, І. А. (2020). Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 32–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-32-39

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ