№ 3(44) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Звітність у ризик-орієнтованому управлінні стартап-компанії PDF
Тетяна Петрівна Барчак 3-8
Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти PDF
Роберт Йосипович Бачо 9-13
Бухгалтерський облік в управлінні транспортною логістикою: організаційні положення PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Катерина Іванівна Ягнич 14-17
Методичні особливості здійснення аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі PDF
Ірина Миколаївна Войтович, Ірина Вікторівна Жиглей 18-22
Організаційні засади формування облікового забезпечення управління розрахунками підприємств АПК в умовах ризику PDF
Анна Вікторівна Гевчук 23-26
Особливості кластера як організаційно-системного інституту та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку PDF
Василь Володимирович Гик 27-33
Формалізація предметної області аудиту в умовах сталого розвитку PDF
Катерина Петрівна Мельник 34-39
Бухгалтерская информатика PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Анастасия Владимировна Соловьёва 40-46
Доцільність звіту про сукупний дохід для формування дивідендної політики польськими лістинговими компаніями PDF (English)
Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg 47-58
Формування інформаційного забезпечення управління стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання PDF
Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська 59-63
Розвиток венчурної філантропії в умовах гібридної війни: напрями удосконалення облікового забезпечення PDF
Ганна Юріївна Хоменко 64-69
Податкове стимулювання інноваційної діяльності: обліковий вимір PDF
Наталія Іванівна Ценклер 70-74
Обліковий підхід до формування інформації інтегрованої звітності PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 75-81
Консалтингова послуга у сфері безпеки бізнесу як об’єкт бухгалтерського обліку PDF
Олександр Юрійович Широкопояс 82-90

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Порівняльна характеристика економічної злочинності в Росії і Болгарії PDF (English)
Presiyan Vasilev 91-96
Окремі питання нормативно-правового регулювання довгострокової заборгованості підприємств PDF
Ірина Миколаївна Трало 97-102
Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків PDF
Лада Василівна Шірінян, Олексій Володимирович Лисенок 103-111