DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-3(44)-97-102

Окремі питання нормативно-правового регулювання довгострокової заборгованості підприємств

Ірина Миколаївна Трало

Анотація


Ведення господарської діяльності передбачає виникнення заборгованості, що впливає на фінансовий стан підприємства, адже планує вилучення фінансових ресурсів з поточної діяльності на певний час. Управління заборгованістю має враховувати ряд факторів, наприклад, такі як норми міжнародного та національного законодавства. У статті розглянуто стан нормативно-правового забезпечення питань, пов’язаних із виникненням, обліковим відображенням (оцінкою) та погашенням довгострокової заборгованості підприємств, а також представлено характеристику окремих нормативних документів, що регулюють відносини між суб’єктами господарювання та облікове відображення господарських процесів (зокрема, дебіторської заборгованості). Виявлено розбіжності між національними та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку й окреслено необхідність застосування процесу дисконтування для оцінки довгострокової дебіторської заборгованості. На підставі цього аналізу обґрунтовано взаємозв’язок різних рівнів нормативного регулювання довгострокової заборгованості підприємств на міжнародному та національному рівнях. Це дозволяє підприємствам враховувати положення бази законодавчих документів під час розробки облікової політики щодо бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.


Ключові слова


довгострокова дебіторська заборгованість; дисконтування; бухгалтерський облік; нормативно-правові документи; облікова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny vid 16 sichnja 2003 roku Nо. 436-IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni : zakon vid 16 lypnja 1999 roku, Nо. 996-XIV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 13 Ocinka spravedlyvoi' vartosti, [Online], available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRS-13_ukr_2016.pdf

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torgivli ta sil's'kogo gospodarstva, Informacija shhodo ukladennja ugod pro vil'nu torgivlju z okremymy krai'namy svitu ta ugrupovannjamy, [Online], available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=9538dee1a00d4b828a8dccfaee253185&title=UgodiProVilnuTorgivliu&isSpecial=true

Akimova, N.S., Toporkova, O.V., Jevlash, T.O. and Govoruha, O.O. (2016), Oblik ta analiz debitors'koi' zaborgovanosti v systemi upravlinnja pidpryjemstv optovoi' torgivli, monografija, HDUHT, H., 285 р.

Petruk, O.M. (2005), «Istorija ta inozemnyj dosvid reguljuvannja buhgalters'kogo obliku», Visnyk ZhDTU. Serija ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, No. 3 (33), pp. 156–167.

Podcerkovnyj, O.P. (2006), Groshovi zobov’jazannja gospodars'kogo harakteru: problemy teorii' i praktyky, 1-she vydannja, Justinian, K., 424 р.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 10 Debitors'ka zaborgovanist', zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny 08.10.99, Nо. 237, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 11 Zobov’jazannja, zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 31.01.20, Nо. 20, [Online], available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

Prokopenko, T.Ju. and Gnatenko, Je.P. (2014), «Pravova baza obliku ta analizu debitors'koi' zaborgovanosti», Molodyj vchenyj, No. 10 (13) (1), рр. 119–122, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/10/31.pdf

Skorobogatova, V.V. (2012), «Normatyvno-pravove reguljuvannja buhgalters'kogo obliku skladovyh zmishanyh aktyviv», Kul'tura narodov Prychernomor'ja, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59201/21-Skorobogatova.pdf?sequence=2

Spicyna, N.V. (2018), «Dejaki osoblyvosti ocinky rozrahunkiv za nacional'nymy ta mizhnarodnymy standartamy obliku ta zvitnosti», Intelekt XXI, No. 3, рр. 186–190, [Online], available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/39.pdf

Jaremenko, L.M. and Makarchuk, I.M. (2019), Osoblyvosti formuvannja oblikovoi' informacii' v upravlinni debitors'koju zaborgovanistju, [Online], available at: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4028/%d0%af%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b%2c%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%9c.%20-%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон від 16 липня 1999 року № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13. Оцінка справедливої вартості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRS-13_ukr_2016.pdf.
 4. Інформація щодо укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами світу та угрупованнями // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=9538dee1a00d4b828a8dccfaee253185&title=UgodiProVilnuTorgivliu&isSpecial=true.
 5. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі : монографія / Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, О.О. Говоруха. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 285 с.
 6. Петрук О.М. Історія та іноземний досвід регулювання бухгалтерського обліку / О.М. Петрук // Вісник ЖДТУ. Серія: економіка, управління та адміністрування. – 2005. – № 3 (33). – С. 156–167.
 7. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики / О.П. Подцерковний. – 1-ше видання. – К. : Юстініан, 2006. – 424 с.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» ; затверджено Наказом Міністерства фінансів України 08.10.99 № 237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» ; затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
 10. Прокопенко Т.Ю. Правова база обліку та аналізу дебіторської заборгованості / Т.Ю. Прокопенко, Є.П. Гнатенко // Молодий вчений. – 2014. – № 10 (13) (1). – С. 119–122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/10/31.pdf.
 11. Скоробогатова В.В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку складових змішаних активів / В.В. Скоробогатова // Культура народов Причерноморья. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59201/21-Skorobogatova.pdf?sequence=2.
 12. Спіцина Н.В. Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності / Н.В. Спіцина // Інтелект XXI. – 2018. – № 3. – С. 186–190 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/39.pdf.
 13. Яременко Л.М. Особливості формування облікової інформації в управлінні дебіторською заборгованістю / Л.М. Яременко, І.М. Макарчук. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/4028/%d0%af%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b%2c%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%9c.%20-%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.