DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-3(44)-23-26

Організаційні засади формування облікового забезпечення управління розрахунками підприємств АПК в умовах ризику

Анна Вікторівна Гевчук

Анотація


Невизначеність, яка присутня в усіх господарських процесах підприємств АПК, спричиняє виникнення ризиків економічної діяльності та негативних явищ, викликаних їх наслідками. В статті ідентифіковано елементи системи розрахунків підприємства АПК, виокремлено класифікаційні ознаки таких розрахунків з метою правильної організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій суб’єктів господарювання досліджуваної галузі. Досліджено організаційні засади формування облікового забезпечення управління розрахунками підприємств АПК в умовах ризику та визначено основні напрями розвитку облікової політики досліджуваних підприємств у частині розрахунків як об’єкта інтегрованого обліку. Враховуючи філософію управління та бізнесу, а також принципи інтегрованої звітності, охарактеризовано складові облікового забезпечення управління розрахунками підприємств АПК: об’єкти обліку розрахункових операцій (зокрема, зовнішніх розрахунків для забезпечення безперебійного ведення підприємницької діяльності), їх документальне забезпечення, бухгалтерські рахунки, звітні показники. Встановлено особливості організації обліку аграрних розписок як специфічної форми розрахунків на підприємствах АПК, ідентифіковані елементи облікової політики, які слід чітко визначати для обліку аграрних розписок.

Ключові слова


бухгалтерський облік; інтегрований облік; облікове забезпечення; облікова політика; розрахунки; аграрні розписки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ageev, A.I., Galushkina, M.V., Kopkova, E.V., Smirnova, V.A. and Shtukel'berger, K. (2016), Integrirovannaja otchetnost': vyzov menedzhmentu, Institut jekonomicheskih strategij, Nacional'nyj centr nauchno-tehnicheskoj informacii, Moskva, 212 p.

Agropredprijatija poterjali svyshe 43 mlrd grn (2019), [Online], available at: https://novavlada.info/biznes/novosti/agropredpriyatiya-poteryali-svyshe-43-mlrd-grn

Butynec', F.F. and Drabanich, A.V. (2016), «Integrovanyj oblik jak zasib upravlinnja pidpryjemstvom», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt: problemy teorii', metodologii', organizacii', No. 2, pp. 12–24.

Kancedal, N.A. (2006), Oblik rozrahunkiv z pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti sil's'kogospodars'kyh formuvan', Abstract of Ph.D. dissertation, spec. 08.06.04, Nac. agrar. un-t, Kyi'v, 20 p.

Lugovyj, M. (2019), «Prymusove vykonannja agrarnyh rozpysok: pershyj dosvid na rynku», Nacional'nyj pres-klub «Ukrai'ns'ka perspektyva», [Online], available at: https://ukrsadprom.org/blog/prymusove-vykonannya-agrarnyh-rozpysok-pershyj-dosvid-na-rynku/

Mnyh, Je. (2013), «Efektyvnist' integrovanyh oblikovo-analitychnyh system», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu, No. 1, pp. 109–116.

Moroz, Ju.Ju. and Cal'-Calko, Ju.S. (2019), «Agrarni rozpysky jak finansovyj instrument rozvytku sil's'kogospodars'kogo sektoru ekonomiky: organizacijnyj ta oblikovyj aspekt», Finansova polityka regional'nogo rozvytku: vitchyznjanyj ta zarubizhnyj dosvid, materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. z nagody 25-richchja zasnuvannja kafedry finansiv i kredytu, 10–11 zhovtnja, Zhytomyr, 340 p., pp. 15–18.

Nesterenko, O.O. (2018), «Udoskonalennja oblikovoi' polityky dlja cilej skladannja integrovanoi' zvitnosti v informacijnij systemi pidpryjemstva», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Issue 22, [Online], available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/182.pdf

Verhovna Rada Ukrai'ny (2017), Pro agrarni rozpysky, Zakon, vid 27.07, Nо. 1982-VIII, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17

Caruk, N.G. (2017), «Operacii' z agrarnymy rozpyskamy: oblikovi aspekty», Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, No. 6, pp. 171–183, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_6_14

Cegel'nyk, N.I. (2012), «Rozrahunky sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv z pokupcjamy i naselennjam: optymal'ni formy, oblikovi aspekty», Oblik i finansy APK: buhgalters'kyj portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/rozrahunki-silskogospodarskih-pidpriemstv-z-pokupcyami-i-naselennyam-optimalni-formi-oblikovi-aspekti.html

Cegel'nyk, N.I. (2014), «Formuvannja oblikovoi' polityky pidpryjemstva shhodo obliku debitors'koi' zaborgovanosti v systemi rozrahunkiv z pokupcjamy», Oblik i finansy, No. 4 (66), pp. 77–81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Интегрированная отчетность: вызов менеджменту / А.И. Агеев, М.В. Галушкина, Е.В. Копкова и др. / Институт экономических стратегий // Национальный центр научно-технической информации. – М., 2016. – 212 с.
 2. Агропредприятия потеряли свыше 43 млрд грн. – 2019. URL: https://novavlada.info/biznes/novosti/agropredpriyatiya-poteryali-svyshe-43-mlrd-grn.
 3. Бутинець Ф.Ф. Інтегрований облік як засіб управління підприємством / Ф.Ф. Бутинець, А.В. Драбаніч // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – № 2. – С. 12–24.
 4. Канцедал Н.А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис. на здобуття наук ступеня к.е.н. : спец. 08.06.04 / Н.А. Канцедал / Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 20 с.
 5. Луговий М. Примусове виконання аграрних розписок: перший досвід на ринку / М.Луговий // Національний прес-клуб «Українська перспектива». – 2019. URL: https://ukrsadprom.org/blog/prymusove-vykonannya-agrarnyh-rozpysok-pershyj-dosvid-na-rynku/.
 6. Мних Є. Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем / Є.Мних // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 109–116.
 7. Мороз Ю.Ю. Аграрні розписки як фінансовий інструмент розвитку сільськогосподарського сектору економіки: організаційний та обліковий аспект / Ю.Ю. Мороз, Ю.С. Цаль-Цалко // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10–11 жовтня. – Житомир, 2019. – 340 с. – С. 15–18.
 8. Нестеренко О.О. Удосконалення облікової політики для цілей складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства / О.О. Нестеренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/182.pdf.
 9. Про аграрні розписки : Закон від 27.07.2017 р. № 1982-VIII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17.
 10. Царук Н.Г. Операції з аграрними розписками: облікові аспекти / Н.Г. Царук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 6. – С. 171–183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_6_14.
 11. Цегельник Н.І. Розрахунки сільськогосподарських підприємств з покупцями і населенням: оптимальні форми, облікові аспекти / Н.І. Цегельник / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – 2012. URL: http://magazine.faaf.org.ua/rozrahunki-silskogospodarskih-pidpriemstv-z-pokupcyami-i-naselennyam-optimalni-formi-oblikovi-aspekti.html.
 12. Цегельник Н.І. Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями / Н.І. Цегельник / Облік і фінанси. – 2014. – № 4 (66). – С. 77–81.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.