Про журнал

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Державним університетом «Житомирська політехніка».

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 2708-4957 (Online), ISSN 1994-1749 (Print)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська. 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Облік і оподаткування;

– Менеджмент;

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ; WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.

Поточний номер

№ 3(47) (2020): Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Опубліковано: 2021-01-20

Статті

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Переглянути всі випуски

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Вигівська І.М., к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

 

Члени редакційної колегії:

Валінкевич Н.В. – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Голочалова І.М. – д.е.н., доц., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Гончар О.І. - д.е.н., проф., Хмельницький національний університет, (м. Хмельницький, Україна;)

Грицишен Д.О. – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Запухляк І.Б. – д.е.н., доц., Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна);

Кліцнарова Я. - PhD, доц., Університет Південної Богемії (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка);

Косенко О.П. – д.е.н., проф., НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Легенчук С.Ф. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Остапчук Т.П. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», (м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Пилипенко А.А. – д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна);

Сайнуг А. - PhD, доц., Лодзьський університет (м. Лодзь, Польща);

Скрипник М.І. – д.е.н., проф., Київський національний університет технології і дизайну (м. Київ, Україна);

Фоміна О.В. – д.е.н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна);

Цуркану В.І. – д.е.н., проф., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Череп О.Г. - д.е.н., проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Державний університет "Житомирська політехніка"
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 41-39-87