Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Державним університетом «Житомирська політехніка».

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 1994-1749

Мова видання: українська, російська, англійська, польська. 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Бухгалтерський облік, контроль (аудит) і аналіз;

– Економіка, організація і управління підприємством;

– Фінанси і статистика.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar,  DOAJ  , WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.


Зображення домашньої сторінки журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Вигівська І.М., к.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

 

Члени редакційної колегії:

Валінкевич Н.В. – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Голочалова І.М. – д.е.н., доц., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Гончар О.І. - д.е.н., проф., Хмельницький національний університет, (м. Хмельницький, Україна;)

Грицишен Д.О. – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Запухляк І.Б. – д.е.н., доц., Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна);

Косенко О.П. – д.е.н., проф., НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Легенчук С.Ф. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Остапчук Т.П. - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», (м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна);

Пилипенко А.А. – д.е.н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, Україна);

Скрипник М.І. – д.е.н., проф., Київський національний університет технології і дизайну (м. Київ, Україна);

Фоміна О.В. – д.е.н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна);

Цуркану В.І. – д.е.н., проф., Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова);

Череп О.Г. - д.е.н., проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18