Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Житомирським державним технологічним університетом.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 1994-1749

Мова видання: українська, російська, англійська, болгарська, польська,  німецька, румунська та французька 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Бухгалтерський облік, контроль (аудит) і аналіз;

– Економіка, організація і управління підприємством;

– Фінанси і статистика.

  Журнал представлено у базах даних:  WorldCatBASE ; Google Scholar Ulrich's Periodicals DirectoryDOAJ 


Зображення домашньої сторінки журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., доктор економічних наук, професор, ректор

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, перший проректор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Замула І.В., доктор економічних наук, професор, e-mail: zamulairina@gmail.com, тел. +380 (412) 24-09-91

 

Члени редакційної колегії:

Бутинець Т.А. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна);

Вегера С.Г. – д.е.н., проф., УО “Полоцький державний університет” (м. Полоцьк, Білорусь);

Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Герасимович А.М. – д.е.н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна);

Гуцайлюк З.В. – д.е.н., проф., Тернопільський національний економічний університет(м. Тернопіль, Україна);

Добія М. – д.е.н., проф., Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Карзаєва Н.М. – д.е.н., проф. Російський державний аграрний університет – МСГА імені К.А. Тімірязєва (м. Москва, Російська Федерація);

Лаговська О.А. – д.е.н., проф. Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Легенчук С.Ф. – д.е.н., проф. Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Мартін С. – доктор філософії, Східний Мічиганський Університет (EasternMichiganUniversity, USA);

Марчева А.О. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Панков Д.О. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь);

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Свірко С.В. – д.е.н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана(м. Київ, Україна);

Стражев В.І. – д.е.н., проф., Білоруський державний економічний університет(м. Мінськ, Білорусь);

Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Усик Н.І. – д.е.н., проф. Санкт-Петербургський державний університет низькотемпературних та харчових технологій (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація);

Цвєтанова Р.С. – к.е.н., доц., Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет(м. Житомир, Україна);

Шевчук В.О. – д.е.н., проф., Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ, Україна);

Шуліста М. – к.е.н., Південночеський університет (Че́ська Респу́бліка).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua