Переваги та недоліки використання Internet of things у бухгалтерському обліку

Автор(и)

  • Марія Григорівна Березівська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-3-11

Ключові слова:

інформаційні системи обліку, диджиталізація обліку, Internet of things, Індустрія 4.0

Анотація

 

З початком існування мережі «Інтернет» пристрої підключалися до неї, та в теперішньому світі все стало досконалішим та більш зручним. Також самі девайси стали компактнішими і доступними для звичайних людей, тож Інтернет речей або підключені пристрої можна вважати рушійною силою Індустрії 4.0, яку ще називають цифровою, тобто штучний інтелект може виконати ті чи інші операції без допомоги людини. Відкриваються нові можливості для компаній та підприємств, вони можуть суттєво зекономити свої витрати, як часові, так і грошові, що допоможе ефективно виконувати роботу для сучасної бізнес-сфери. Працівник бухгалтерської служби має бути готовим до нових викликів, адже система ведення бухгалтерської документації змінюється. Тому кожен сучасний бухгалтер має бути гнучким до цифрових змін, здобувати нові знання, вміння та навички, які необхідні в сучасному світі. Але не всі нові зміни одразу досконалі, тому існує низка преваг та недоліків Internet of things у бухгалтерському обліку. Перевагою можна вважати автоматизацію. Пристрої, що під’єднані до мережі «Інтернет», збирають необхідні дані для працівника бухгалтерської служби і в результаті цього автоматично вводять фінансові дані до облікової системи. Така перевага дозволяє швидко обробляти інформацію, а також зменшити ризик допущення людських помилок у внесенні бухгалтерських даних. Головним недоліком є недостатній рівень безпеки та захисту даних. Адже пристрої, які малозахищені, можуть піддаватися кібератакам, що може призвести до витоку фінансових та інших важливих даних, які є на підприємствах. Щоб досягти успіху у впровадженні цифрових змін у бухгалтерський облік, потрібно детально аналізувати переваги і недоліки нових технологій. 

Посилання

Bahmet, V. (2022), «Instrumentarii vprovadzhennia tekhnolohii Industrii 4.0 vitchyznianymy pidpryiemstvamy», Ekonomika ta suspilstvo, No. 40, doi: 10.32782/2524-0072/2022-40-83.

Hnatiuk, S.L. (2019), «Kiberbezpeka v umovakh rozghortannia chetvertoi promyslovoi revoliutsii (Industry 4.0): vyklyky ta mozhlyvosti dlia Ukrainy», Nats. in-t stratehichnykh doslidzhen, [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichnimateriali/informaciyni-strategii/kiberbezpeka-v-umovakh-rozgortannya

Zhurakovskyi, B.Iu. and Zeniv, I.O. (2021), Tekhnolohii internetu rechei, navch. posib. dlia stud. spetsialnosti 126 «Informatsiini systemy ta tekhnolohii», KPI im. I.Sikorskoho, Kyiv, 271 p., [Online], available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42078/1/Zhurakovskyi_B_Zeniv_Tehnologii_internet_rechey.pdf

Muravskyi, V., Kundeus, O., Hrytsyshyn, A. and Lutsiv, R. (2023), «Oblik u smartmisti z kombinovanym vykorystanniam tekhnolohii Internet rechei ta heoinformatsiinykh system», Visnyk Ekonomiky, No. 2, pp. 41–57.

Orlov, I. (2022), «Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky», Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, No. 1, pp. 265–274.

Pylypenko, A.A. and Tyrinov, A.V. (2022), «Formuvannia oblikovo-informatsiinoho ta analitychnoho zabezpechennia marketynhovoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva», Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, Vol. 7, No. 2, pp. 129–138.

Ilondanga, S.M., «Accounting and the Internet of Things (IoT)», [Online], available at: https://stilondanga.medium.com/accounting-and-the-internet-of-things-iot-0021671a9d2e

Immerman, G. (2018), «Industry 4.0 advantages and disadvantages», [Online], available at: https://www.machinemetrics.com/blog/industry-4-0-advantages-and-disadvantages

Altynpara, E. (2021), «Integrating The Industrial Internet Of Things: The Benefits And Challenges», Forbes, [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/01/integrating-the-industrial-internet-of-things-the-benefits-and-challenges/?sh=dda800b306f3

«Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025» (2022), Statista, [Online], available at: https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/

Isip, A. (2023), «The choices made by large companies for sourcing of accounting services: advantages and disadvantages», Annales Universitatis Apulensis-Series Oeconomica, No. 25 (1).

Karmańska, A. (2021), «Internet of Things in the accounting field–benefits and challenges», Operations Research and Decisions, No. 31 (3), pp. 23–39.

Lehenchuk, S., Horodysky, M. and Maistrenko, N. (2021), «Protection of Accounting Data in the Conditions of Using Internet of Things: Problems and Prospects of Accounting Digitalization», Oblik i finansi, No. 1, pp. 12–19.

Chandi, N. (2017), «The Internet Of Things For Accountants», [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/03/27/the-internet-of-things-foraccountants/?sh=258ae3e445b6

«What is IoT? Advantages and Disadvantages of Internet of Things (IoT)» (2023), A PlusTopper, [Online], available at: https://www.aplustopper.com/advantages-and-disadvantages-of-iot/#google_vignette

Список використаної літератури:

Багмет В. Інструментарій впровадження технологій Індустрії 4.0 вітчизняними підприємствами / В.Багмет // Економіка та суспільство. – 2022. – № 40. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-83.

Гнатюк С.Л. Кібербезпека в умовах розгортання четвертої промислової революції (Industry 4.0): виклики та можливості для України / С.Л. Гнатюк // Нац. ін-т стратегічних досліджень. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichnimateriali/informaciyni-strategii/kiberbezpeka-v-umovakh-rozgortannya.

Жураковський Б.Ю. Технології інтернету речей : навч. посіб. для студ. спец. 126 «Інформаційні системи та технології» / Б.Ю. Жураковський, І.О. Зенів. – Київ : КПІ ім. І.Сікорського, 2021. – 271 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42078/1/Zhurakovskyi_B_Zeniv_Tehnologii_internet_rechey.pdf.

Облік у смартмісті з комбінованим використанням технології Інтернет речей та геоінформаційних систем / В.Муравський, О.Кундеус, А.Грицишин, Р.Луців // Вісник Економіки. – 2023. – № 2. – С. 41–57.

Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки / І.Орлов // Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. – 2022. – № 1. – С. 265–274.

Пилипенко А.А. Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства / А.А. Пилипенко, А.В. Тирінов // Український журнал прикладної економіки та техніки. – 2022. – Т. 7, № 2. – С. 129–138.

Ilondanga S.M. Accounting and the Internet of Things (IoT) / S.M. Ilondanga [Electronic resource]. – Access mode : https://stilondanga.medium.com/accounting-and-the-internet-of-things-iot-0021671a9d2e.

Immerman G. Industry 4.0 advantages and disadvantages / G.Immerman [Electronic resource]. – Access mode : https://www.machinemetrics. com/blog/industry-4-0-advantages-and-disadvantages.

Altynpara E. Integrating The Industrial Internet Of Things: The Benefits And Challenges / E.Altynpara // Forbes [Electronic resource]. – Access mode : https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/01/integrating-the-industrial-internet-of-things-the-benefits-and-challenges/?sh=dda800b306f3.

Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025 / Statista [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/.

Isip A. The choices made by large companies for sourcing of accounting services: advantages and disadvantages / A.Isip // Annales Universitatis Apulensis-Series Oeconomica. – 2023. – № 25 (1).

Karmańska A. Internet of Things in the accounting field–benefits and challenges / A.Karmańska // Operations Research and Decisions. – 2021. – № 31 (3). – P. 23–39.

Lehenchuk S. Protection of Accounting Data in the Conditions of Using Internet of Things: Problems and Prospects of Accounting Digitalization / S.Lehenchuk, M.Horodysky, N.Maistrenko // Oblik i finansi. – 2021. – № 1. – P. 12–19.

Chandi N. The Internet Of Things For Accountants / N.Chandi [Electronic resource]. – Access mode : https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/03/27/the-internet-of-things-foraccountants/?sh=258ae3e445b6.

What is IoT? Advantages and Disadvantages of Internet of Things (IoT) / A PlusTopper [Electronic resource]. – Access mode : https://www.aplustopper.com/advantages-and-disadvantages-of-iot/#google_vignette.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Березівська, М. Г. (2024). Переваги та недоліки використання Internet of things у бухгалтерському обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(57), 3–11. https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-3-11

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ