Інформаційне та методичне забезпечення статистичного аналізу інтенсивності надрокористування в Україні відповідно до цілей сталого розвитку у довоєнний та воєнний періоди

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-34-42

Ключові слова:

рентні платежі; надрокористування; статистичний аналіз; методика; концепція сталого розвитку

Анотація

Встановлено, що інформаційною базою для статистичного аналізу інтенсивності надрокористування є зведена статистична інформація на основі індивідуальних статистичних даних, що містяться у Податковій декларації з рентної плати з додатками до неї. Проведено аналіз структури податкових надходжень рентних платежів до місцевих бюджетів у розрізі регіонів України за 2021 рік. З’ясовано, що найбільшу питому вагу рентних платежів як податкових надходжень місцевих бюджетів має Дніпропетровська область, а найменшу – Одеська область. Проведено групування областей за складовими рентної плати в розрізі природних ресурсів. Лідерами щодо податкових надходжень рентної плати за користування лісових ресурсів є Житомирська область, водних ресурсів – Запорізька область, надрами загальнодержавного значення – Полтавська область, надрами місцевого значення – Київська область. Наведено розподіл областей за обсягами рентної плати за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення. З’ясовано, що переважна більшість місцевих бюджетів має переважання сум одержаної рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення над місцевими, окрім Кивської, Тернопільської та Чернівецької областей. Проведено групування областей України за спеціалізацією у надрокористуванні на основі мсцевих бюджетів кожної області за 2021 рік. Десять областей спеціалізуються на використанні надр загальнодержавного значення. Дев’ять областей мають найбільшу питому вагу серед податкових надходжень рентних платежів за використання лісових ресурсів. Чотири області мають спеціалізацію щодо використання водних ресурсів. Пріоритетними природними ресурсами для Тернопільської області є надра місцевого значення. Проведено оцінку рентабельності підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів у розрізі регіонів у період воєнного стану. З’ясовано, що у більшості регіонів України в 2022 році більше половини видобувних підприємств були збитковими.

Посилання

Derzhavnа sluzhbа heolohii ta nadr Ukrainy (2022), Zvit pro rezultaty roboty Departamentu derzhavnoho heolohichnoho kontroliu, [Online], available at: https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/zvit-pro-rezultaty-roboty-derzhheokontroliu-za-2022-rik.doc

Krupka, Ya.D. and Porokhnavets, Ya.A. (2019), Oblik i kontrol u vydobuvnykh haluziakh, monohrafiia, Krok, Ternopil, 252 p.

Makarenko, O.Iu. and Makarenko, N.A. (2018), «Pravovi ta orhanizatsiini aspekty pidvyshchennia rivnia ekolohichnoi bezpeky subiektamy nadrokorystuvannia», Pravovyi chasopys Donbasu, No. 2, pp. 77–82, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_2_15

Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2010–2022), [Online], available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pssg/orpsg_ek_2010_2021_ue.xlsx

Pytoma vaha pidpryiemstv, yaki otrymaly zbytok, u zahalnii kilkosti pidpryiemstv, za vydamy ekonomichnoi diialnosti u rozrizi rehioniv za 2014−2022 roky, [Online], available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/fin/fin_rez/fin_rez_roz_reg/pv_zb_ved_14_20.xlsx

Sobko, B.Iu. and Lozhnikov, O.V. (2023), «Osoblyvosti nadrokorystuvannia v umovakh suchasnoho stanu hirnychovydobuvnoi haluzi Ukrainy», Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu, No. 72, pp. 16–26, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2023_72_4

Ministerstvо finansiv (2022), Biudzhet Ukrainy – 2021, Statystychnyi zbirnyk, [Online], available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2021.pdf

Stenicheva, I.B., Ilchenko, V.M., Bodiuk, A.V. et al. (2023), «Problemy staloho rozvytku ekonomiky rehioniv Ukrainy: ekoloho-ekonomichne doslidzhennia zalizorudnoho nadrokorystuvannia Kryvorizhzhia», Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku, No. 30, pp. 107–118, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2023_30_12

Tkachenko, I.D. (2018), «Formuvannia rentooriientovanoi stratehii povedinky subiektiv ta problemy rozrakhunku rentnykh platezhiv u haluzi nadrokorystuvannia», Prychornomorski ekonomichni studii, Issue 33, pp. 126–131, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_27

Tkachenko, N.I., Bozhanova, O.V., Mushnykova, S.A. and Kerbikova, A.S. (2019), «Skladovi ekonomichnoho mekhanizmu realizatsii rentnykh vidnosyn v nadrokorystuvanni: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski realii», Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii, No. 1, pp. 80–88, [Online], available at: https://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2019_1_7

Список використаної літератури:

Звіт про результати роботи Департаменту державного геологічного контролю / Державна служба геології та надр України. – 2022 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/zvit-pro-rezultaty-roboty-derzhheokontroliu-za-2022-rik.doc.

Крупка Я.Д. Облік і контроль у видобувних галузях : монографія / Я.Д. Крупка, Я.А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 252 с.

Макаренко О.Ю. Правові та організаційні аспекти підвищення рівня екологічної безпеки суб’єктами надрокористування / О.Ю. Макаренко, Н.А. Макаренко // Правовий часопис Донбасу. – 2018. – № 2. – С. 77–82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_2_15.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010–2022) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pssg/orpsg_ek_2010_2021_ue.xlsx.

Питома вага підприємств, які отримали збиток, у загальній кількості підприємств, за видами економічної діяльності у розрізі регіонів за 2014−2022 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/fin/fin_rez/fin_rez_roz_reg/pv_zb_ved_14_20.xlsx.

Собко Б.Ю. Особливості надрокористування в умовах сучасного стану гірничовидобувної галузі України / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2023. – № 72. – С. 16–26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2023_72_4.

Бюджет України – 2021 : статистичний збірник Міністерства фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2021.pdf.

Проблеми сталого розвитку економіки регіонів України: еколого-економічне дослідження залізорудного надрокористування Криворіжжя / І.Б. Стенічева, В.М. Ільченко, А.В. Бодюк та інші // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2023. – № 30. – С. 107–118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2023_30_12.

Ткаченко І.Д. Формування рентоорієнтованої стратегії поведінки суб’єктів та проблеми розрахунку рентних платежів у галузі надрокористування / І.Д. Ткаченко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 33. – С. 126–131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_27.

Складові економічного механізму реалізації рентних відносин в надрокористуванні: міжнародний досвід та українські реалії / Н.І. Ткаченко, О.В. Божанова, С.А. Мушникова, А.С. Кербікова // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. – № 1. – С. 80–88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2019_1_7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Поліщук, І. Р., Серпенінова, Ю. С., & Фомінов, Р. М. (2024). Інформаційне та методичне забезпечення статистичного аналізу інтенсивності надрокористування в Україні відповідно до цілей сталого розвитку у довоєнний та воєнний періоди. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(57), 34–42. https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-34-42

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ