Зупинка реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань: передумови та наслідки

Автор(и)

  • Іван Михайлович Булавко Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0005-9475-7761
  • Людмила Віталіївна Чижевська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-0361-3529

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-12-19

Ключові слова:

економічна доцільність, зупинка реєстрації ПН / РК, адміністрування ПДВ, податок на додану вартість

Анотація

У статті розкрито питання передумов та наслідків введення механізму зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань. За фактом практичного застосування будь-які нововведення, що стосуються адміністрування податків та зборів у майбутньому, несуть як негативні, так і позитивні наслідки для держави та бізнесу. Саме тому вчасне виявлення негативних наслідків та недоліків допомагає у оперативному дослідженні та вдосконаленні механізмів адміністрування податків, з метою збільшення рівня надходжень до державного бюджету, зменшення рівня і ризику корупції та ухилення від сплати податків, підвищення рівня ділової активності бізнесу, а також з метою попередження майбутнього масштабування та породження супутніх негативних наслідків на економіку та бюджет країни в цілому. Нами було досліджено актуальні публікації та статті сучасних науковців і практиків, що стосуються адміністрування податку на додану вартість. Надано оцінку ефективності роботи поточного механізму зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань (ПН / РК). Висвітлено основні проблеми та недоопрацювання актуального порядку зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань, адміністративного та судового оскарження рішень контролюючих органів. Досліджено наслідки запровадження механізму зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань на рівень ділової активності бізнесу, судову систему України та податкову систему в цілому. За фактом проведеного дослідження нами було надано рекомендації щодо напрямів вдосконалення існуючої системи адміністрування податку на додану вартість у контексті механізму зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань. Окрім цього, були запропоновані варіанти поєднання електронних систем документообігу, податкового аудиту як додаткових інструментів моніторингу для сервісу електронного адміністрування податку на додану вартість.

Посилання

«1 sichnia 2023 bude zaprovadzheno elektronnyi audyt dlia velykykh platnykiv podatkiv», [Online], available at: https://biz.ligazakon.net/news/215694_1-schnya-2023-bude-zaprovadzheno-elektronniy-audit-dlya-velikikh-platnikv-podatkv

Verkhovnyi Sud (2023), Analiz stanu zdiisnennia pravosuddia administratyvnymy sudamy u 2022 rotsi, Kyiv.

Dokhody zvedenoho biudzhetu Ukrainy 2024, [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/2017/

«DPS prozvituvala pro svoiechasne vykonannia sudovykh rishen shchodo rozblokuvannia PN» (2023), [Online], available at: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/81630-dps-prozvituvala-pro-svojecasne-vikonannia-sudovix-risen-shhodo-rozblokuvannia-pn

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019), Pro zatverdzhennia poriadkiv z pytan zupynennia reiestratsii podatkovoi nakladnoi / rozrakhunku koryhuvannia v Yedynomu reiestri podatkovykh nakladnykh, Postanova vid 11 hrudnia 2019 No. 1165, Kyiv, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#Text

Krupka, M.I, Kmit, V.M. and Myslyvska, R.Yu. (2016), «Systema administruvannia podatkiv v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy», Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Issue 26 (2), pp. 217–224.

Luhova, Kh. (2018), «Udoskonalennia administruvannia podatkiv v Ukraini z urakhuvanniam Yevropeiskoho dosvidu», Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, No. 12, pp. 230–233.

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2019), Nakaz 12.12.2019 No. 520, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#Text

Podatkovyi kodeks Ukrainy, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Portal proiektu «Elektronna tovarno-transportna nakladna», [Online], available at: https://e-ttn.miu.gov.ua/

Savanets, V.R., «Problemy vprovadzhennia systemy elektronnoho administruvannia podatku na dodanu vartist v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh», [Online], available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/43734/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf

Slatvinska, M., Honcharenko, O. and Kozak, O. (2019), «Aktualni problemy funktsionuvannia ta napriamy vdoskonalennia podatku na dodanu vartist v Ukraini», Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, No. 9–1, pp. 113–126.

Sokoteniuk, S.M. (2016), «Osoblyvosti pryiniattia ta zastosuvannia elektronnoho administruvannia PDV v Ukraini», Efektyvna ekonomika, No. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4859

Tymoshenko, O.V. (2018), «Problemy administruvannia podatkiv v Ukraini ta napriamy yikh vyrishennia», Zbirnyk naukovykh statei mahistriv, PUET, Poltava.

«Chomu PDV v Ukraini ta PDV u krainakh YeS – tse dva rizni podatky?» (2023), CASE Ukraina, [Online], available at: https://case-ukraine.com.ua/publications/chomu-pdv-v-ukrayini-ta-pdv-u-krayinah-yes-tse-dva-rizni-podatky/

Shunevych, A.S. and Rumyk, I.I. (2018), «Optymizatsiia systemy administruvannia podatku na dodanu vartist», Ekonomichne maibutnie Ukrainy ochyma molodykh doslidnykiv, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 lystopada, TOV «VIPO», K., рр. 124–127.

Список використаної літератури:

січня 2023 буде запроваджено електронний аудит для великих платників податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://biz.ligazakon.net/news/215694_1-schnya-2023-bude-zaprovadzheno-elektronniy-audit-dlya-velikikh-platnikv-podatkv.

Аналіз стану здійснення правосуддя адміністративними судами у 2022 році / Верховний Суд. – Київ, 2023.

Доходи зведеного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/2017/.

ДПС прозвітувала про своєчасне виконання судових рішень щодо розблокування ПН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/81630-dps-prozvituvala-pro-svojecasne-vikonannia-sudovix-risen-shhodo-rozblokuvannia-pn.

Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165. – Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#Text.

Крупка М.І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Мисливська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26 (2). – С. 217–224.

Лугова Х. Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням Європейського досвіду / Х.Лугова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 12. – С. 230–233.

Наказ 12.12.2019 № 520 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#Text.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Портал проєкту «Електронна товарно-транспортна накладна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://e-ttn.miu.gov.ua/.

Саванець В.Р. Проблеми впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні та зарубіжних країнах / В.Р. Саванець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/43734/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf.

Слатвінська М. Актуальні проблеми функціонування та напрями вдосконалення податку на додану вартість в Україні / М.Слатвінська, О.Гончаренко, О.Козак // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2019. – № 9–10. – С. 113–126.

Сокотенюк С.М. Особливості прийняття та застосування електронного адміністрування ПДВ в Україні / С.М. Сокотенюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4859.

Тимошенко О.В. Проблеми адміністрування податків в Україні та напрями їх вирішення / О.В. Тимошенко // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава : ПУЕТ, 2018.

Чому ПДВ в Україні та ПДВ у країнах ЄС – це два різні податки? / CASE Україна. – 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://case-ukraine.com.ua/publications/chomu-pdv-v-ukrayini-ta-pdv-u-krayinah-yes-tse-dva-rizni-podatky/.

Шуневич А.С. Оптимізація системи адміністрування податку на додану вартість / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 листопада. – К. : ТОВ «ВІПО», 2018. – С. 124–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Булавко, І. М., & Чижевська, Л. В. (2024). Зупинка реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань: передумови та наслідки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(57), 12–19. https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-12-19

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ