Значення впровадження «двоступеневого рішення» (Two-Pillar Solution) для міжнародної системи оподаткування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-20-24

Ключові слова:

ОЕСР, Two-Pillar Solution, двоступеневе рішення, оподаткування, трансфертне ціноутворення, BEPS

Анотація

Світова економіка зазнала швидкої цифрової трансформації, що викликало критичні дискусії щодо ефективності існуючих міжнародних податкових систем. Традиційні норми та правила виявляються недостатніми для вирішення динамічних проблем, пов’язаних із розвитком цифрової економіки, де нові джерела створення вартості та інноваційні бізнес-моделі кидають виклик встановленим нормам розподілу прибутку та взаємозв’язків. Водночас нематеріальні джерела створення вартості сприяють уникненню сплати податків транснаціональними корпораціями. Правила протидії розмиванню податкової бази та переміщенню прибутку (BEPS) стають ключовою ініціативою для протидії цим викликам. У статті визначено складності в реформуванні сучасної міжнародної податкової системи, наголошуючи на необхідності постійного діалогу, співпраці та адаптації до мінливих економічних умов. Двоступеневе рішення – важливий інструмент у боротьбі з агресивним податковим плануванням. Поточні дискусії підкреслюють складний характер впливу цифрової економіки на міжнародні податкові правила. Ефективний моніторинг імплементації та впливу двоступеневого рішення має вирішальне значення для областей покращення, причому міжнародна співпраця через ОЕСР відіграє центральну роль у цьому процесі реформ. Правила BEPS розглядаються як критичне рішення в еволюції міжнародної податкової політики в подоланні викликів, пов’язаних з цифровою економікою. Успіх впровадження ініціативи двоступеневого рішення залежить від ефективної співпраці між країнами, зокрема в контексті угод про уникнення подвійного оподаткування. Внутрішня здатність до адаптації цього інструменту має потенціал для підвищення ефективності міжнародної податкової системи, оскільки вона безпосередньо враховує виклики та умови цифрової економіки.

Посилання

«Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation» (2024), OECD, [Online], available at: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/

Gravelle, J.G. (2015), «Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion», CONG. RES. SERV, [Online], available at: http://fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf

Kurian, A. (2022), «The evolution of international tax regime and the OECD Two-Pillar solution: Analysis from a developing country perspective», Journal of Economic Issues, Vol. 1, No. 1, pp. 61–71, doi: 10.56388/ei220808.

Mason, R. (2020), «The Transformation of International Tax», American Journal of International Law, Vol. 114, No. 3, pp. 353–402, doi: 10.1017/ajil.2020.33.

Omri, Y.M. (2017), «The State Administration of International Tax Avoidance», Harvard Business Law Review, Vol. 7, No. 2015-95, doi: 10.2139/ssrn.2685642.

Pistone, P. (2012), «General report», in Lang, M., Pistone, P., Schuch, J. and Staringer, C. (ed.), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Series. Cambridge Tax Law, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1–36, doi: 10.1017/CBO9781139095686.002.

Scherer, A.-L. and Schmiel, U. (2021), «Ethical and Legal Responsibility of Multinational Corporate Groups for a Fair Share of Taxes», Nordic Tax Journal, doi: 10.2478/ntaxj-2021-0002.

Faulhaber, L.V. (2017), «The Trouble with Tax Competition: From Practice to Theory», Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, Vol. 110, pp. 1–63, [Online], available at: https://www.jstor.org/stable/26794434

Bozulenko, O.K. (2010), «Rol ofshornoi finansovoi diialnosti u svitovii finansovii systemi», Ekonomist, No. 1, pp. 51–53.

Volkova, Yu.O. (2008), «Rozvytok ofshornykh tsentriv u systemi mizhnarodnoho biznesu», Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 1, pp. 43–48.

Hretsa, Ya.V. (2А020), Zmist, pravovi zasoby ta mezhi podatkovoho planuvannia: zarubizhnyi dosvid ta ukrainska praktyka, D.Sc. Thesis of dissertation, 12:00:07, Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo, Uzhhorod, 471 p.

Nepochatenko, O.O., Bechko, P.K. and Bechko, V.P. (2021), «Ahresyvne podatkove planuvannia», Zbirnyk naukovykh prats UNUS. P. 2. Ekonomichni nauky, Issue 98, pp. 57–69.

Список літератури:

Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation / OECD. – 2024 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/.

Gravelle J.G. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion / J.G. Gravelle // CONG. RES. SERV. – 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf.

Kurian A. The evolution of international tax regime and the OECD Two-Pillar solution: Analysis from a developing country perspective / A.Kurian // Journal of Economic Issues. – 2022. – Vol. 1, № 1. – Р. 61–71. DOI: 10.56388/ei220808.

Mason R. The Transformation of International Tax / R.Mason // American Journal of International Law. – 2020. – Vol. 114, № 3. – P. 353–402. DOI: 10.1017/ajil.2020.33.

Omri Y.M. The State Administration of International Tax Avoidance / Y.M. Omri // Harvard Business Law Review. – 2017. – Vol. 7, № 2015-95. – 67 p. DOI: 10.2139/ssrn.2685642.

Pistone P. General report / P.Pistone ; in M.Lang, P.Pistone, J.Schuch, C.Staringer ed. // The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Series : Cambridge Tax Law. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – P. 1–36. DOI: 10.1017/CBO9781139095686.002.

Scherer A.-L. Ethical and Legal Responsibility of Multinational Corporate Groups for a Fair Share of Taxes / A.- L. Scherer, U.Schmiel // Nordic Tax Journal. – 2021. – № 1. DOI: 10.2478/ntaxj-2021-0002.

Faulhaber L.V. The Trouble with Tax Competition: From Practice to Theory / L.V. Faulhaber // Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. – 2017. – Vol. 110. – Р. 1–63 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.jstor.org/stable/26794434.

Бозуленко О.К. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі / О.К. Бозуленко // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 51–53.

Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу / Ю.О. Волкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 43–48.

Греца Я.В. Зміст, правові засоби та межі податкового планування: зарубіжний досвід та українська практика : дис. ... д.ю.н. : 12:00:07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Я.В. Греца. – Ужгород, 2020. – 471 с.

Непочатенко О.О. Агресивне податкове планування / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко // Збірник наукових праць УНУС. Ч. 2. Економічні науки. – 2021. – Вип. 98. – С. 57–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Захаров, Д. (2024). Значення впровадження «двоступеневого рішення» (Two-Pillar Solution) для міжнародної системи оподаткування. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(57), 20–24. https://doi.org/10.26642/pbo-2024-1(57)-20-24

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ