№ 3 (2005)

Зміст

Статті

АМЕРИКАНСЬКИЙ ОБЛІК ОЧИМА АМЕРИКАНЦІВ АБО ЩО МИ ЗАПОЗИЧУЄМО? PDF
Франц Францович Бутинець 5-27
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОБМАН ЧИ САМООБМАН КОРИСТУВАЧІВ? PDF
Світлана Леонідівна Береза 28-35
Облік витрат життєвого циклу продукції в аспекті управління витратами на малих і середніх підприємствах PDF (Polski)
M. Biernacki 36-43
Структура і розвиток професії бухгалтера в Польщі: історія та сучасний стан PDF (Polski)
D. Dobija 44-59
Знання бухгалтера – чинник формування економічних теорій PDF (Polski)
W. Dotkuś 60-66
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Наталія Миколаївна Малюга 67-79
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ PDF (Русский)
Cтаниславс Кейш, Вита Зариня 80-90
Майбутнє бухгалтерського обліку PDF (English)
J. W. Coughlan 91-119
ЯКИМ БУТИ БУХГАЛТЕРУ В УКРАЇНІ? PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 120-127
Система оцінювання діяльності наукового та викладацького складу в університеті економіки Оскара Ланге у Вроцлаві PDF (English)
M. Nowak 128-132
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ PDF
Олександр Михайлович Петрук, Тетяна Василівна Барановська 133-153
Консолідована фінансова звітність у польському обліковому законодавстві PDF (English)
M. Remlein 154-160
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЕНЫХ-БУХГАЛТЕРОВ РОССИИ КОНЦА XIX-ГО – НАЧАЛА XX-ГО СТОЛЕТИЯ PDF (Русский)
Людмила Виталиевна Чижевская 171-183
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 184-198
STRATEGIICZNA KARTA WYNIIKÓW – IISTOTA,, KORZYŚCII II WADY,, OPROGRAMOWANIIE PDF (Polski)
A. Bojnowska 199-213
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук 250-258
Фінансовий аналіз і перспективи стратегічної карти результатів PDF (Polski)
R. Kowalak 259-264
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПУТЕМ ИХ СЛИЯНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 265-272
Ідентифікація елементів ризику в проекті пакету для бізнесу PDF (Polski)
D. Kuchta, M. Stanioch 273-284
Формування структури заробітної плати в Польщі PDF (Polski)
A. Parkitna 285-304
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА PDF (Русский)
Андерс Петерсонс, Лолита Паваре 305-312
Окремі проблеми аудиту інформаційних систем PDF (English)
J. Stępniewski, T. Ciesielczyk, G. Watras 313-318
Оцінка ефективності функціонування економічних систем у європейських країнах PDF (English)
A. Szymczak, M. Gawrycka 319-327
Природа капіталу та грошово-товарної економіки у сучасному енергетичному підході PDF (English)
M. Dobija, B. Kurek 214-249