DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-137-148

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K CHÁPÁNÍ GOODWILLU

Vladimír Zelenka

Анотація


Vývoj pojetí goodwillu je založený na třech rozličných základních přístupech: goodwill jako projev příznivých nehmotných postojů k ekonomické jednotce, goodwill jako současná hodnota nadstandardních výdělků a goodwill jako “vrcholný oceňovací dopočet”. Každý z těchto přístupů má ve spojitosti s účetním vykazováním goodwillu jak kladné, tak i záporné rysy.

Ключові слова


goodwill jako koncept; vývoj koncepce dobrého jména; tři přístupy k určení goodwillu jako koncept; goodwill náklady jako hlavní hodnocení; jako měřítko goodwillu nehmotná aktiva subjektů; rozpoznání goodwillu v účetní závěrce

Повний текст:

PDF

Посилання


Archer S. a kol.: The Treatment of Goodwill and Other Intangibles: Theory, Standards and Practice in France and the UK. The Research Board – ICAEW 1993.

Bourne J.H. Goodwill. The Accountants„ Journal. 1888.

Canning J.B. The Economics of Accountancy. Donald. New York 1929.

Cattlet G.R., Olson N.O. Accounting for Goodwill. Accounting Research Study. No. 10. AICPA. New York 1968.

Dicksee L.R. Goodwill and Its Treatment in Accounts. The Accountant. 1897.

Guthrie E. Goodwill. The Accountant. 1898.

Harris W. The Law and Practice in Relation to Goodwill. Thе Accountants„ Students Journal. 1884.

Hendriksen E.S. Accounting Theory. Revised edition. Irwin. Homewood 1970.

Johnson J.D., Tearney M.G. Goodwill – An Eternal Controversy. CPA Journal, roč. 63. 1993.

Paton W.A. Accounting Theory. Ronald Press. New York 1922.

Pazourek J. Po stopách rozvah. I. Nehmotné statky v aktivech rozvah. In: Účetní listy, Volume 3. Hradec Králové 1902.

Šimek L. Oceňování goodwillu (kvantifikace synergického efektu). Seminární práce z předmětu FU_901 Teorie účetnictví. KFÚ VŠE Praha. Praha 1997.

Tearney M.G. Accounting for Goodwill: A Realistic Approach. Journal of Accountancy, roč. 136, č. 1. 1973.

Yang J.M. Goodwill and Other Intangibles. Ronald Press. New York 1927.

Zelenka V. Goodwill. Principy vykazování v podniku. Ekopress. Praha 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.