DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-65-76

OCENA FUNKCJONOWANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W POLSCE

Kazimiera Winiarska

Анотація


W artykule zwraca się uwagę na problemy funkcjonowania audytu wewnętrznego, związane z zatrudnieniem audytorów wewnętrznych. Oraz przedstawiono przepisy, regulujące audyt wewnętrzny w Polsce; również ocharakteryzowano główne zasady przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z prawem o finanse spoteczne. Wyświetlono główne cechy audytora i sfery działalności, w których audytory z punktu widzenia kierowników jednostek powinni koncentrować swoją aktywność.

Ключові слова


Polsko; interní audit v Polsku; posouzení interního auditu v Polsku

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, DzUrz Min.Fin. nr 7, poz. 56.

Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia “Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i “Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. DzUrz Min. Fin. nr 9, poz. 70.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych DzU. nr 112, poz. 763)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU. nr 66, poz. 406)

Sprawozdanie. Audyt wewnętrzny u kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.

Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DzU.2005 r., nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Winiarska K. Audyt wewnętrzny 2008. Difin, Warszawa 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.