DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-43-50

MÍRA ÚČASTI VERS. MÍRA VLIVU PŘI VYKAZOVÁNÍ AKCIÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE INVESTORA

Libor Vašek

Анотація


Příspěvek se zaměřuje na přiblížení rozdílu mezi mírou účasti, neboli vlastnického podílu investora v jiné společnosti, a mírou vlivu, které představuje sílu a schopnost investora ovládát finanční a provozní aktivity dané společnosti. Míra vlivu je rozhodujícím faktorem, jehož zhodnocení ovlivňuje oceňování a prezentaci držených akcií v účetní závěrce investora. Účetní pravidla jsou postavena na rozlišení čtyř úrovní vlivu: pasivní, podstatný, rozhodující a spoluovládání. Každému vlivu poskytují pravidla odlišná účetní pravidla oceňování a vykazování.

Ключові слова


účetní závěrka; investor; rozvaha investora; míra účasti investora do akcií odráží v účetní závěrce; stupeň vlivu odrazem akcií investorů v účetní závěrce; рosouzení ovládání jako indikátor účetních pravidel pro investory

Повний текст:

PDF

Посилання


Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRSTM) včetně Mezinárodních účetních standardů (IASTM) a Interpretací k 1. lednu 2005. IASCF a Svaz účetních 2006, ISBN 80-239-5721-X.

Kovanicová, Dana a kol.: Finanční účetnictví – Světový koncept. Polygon 2003, ISBN 80-7273-090-8.

Výroční zpráva společnosti SKANSKA AB za rok 2005; www.skanska.com/files/documents/investor_relations/2005/Skanska_Annual_Report_2005.pdf.

Výroční zpráva společnosti Deutsche Bahn AG za rok 2006; www.db.de/site/bahn/en/db__group/investor__relations/investor__relations.html.

Výroční zpráva skupiny AAA AUTO za rok 2006, poznámka č. 21; www.aaaauto.cz, sekce Investoři.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.