DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-338-359

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Інна Тадеушівна Райковська

Анотація


Досліджено переваги виділення комп’ютеризованої системи економічного аналізу в підсистему комплексної автоматизації управління підприємством; визначено вимоги до програмного забезпечення аналізу для можливості співставлення різноманітних аналітичних програм та використання в діяльності конкретного підприємства.

Ключові слова


підприємство; автоматизація управління підприємством; економічний аналіз підприємства; комп`ютеризована система економічного аналізу підприємства; програмне забезпечення аналізу; аналітичні програми аналізу; модульна структура системи комп`ютеризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматизированные информационные технологии в экономике: [учебник] /М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.

Баканов М.И. Теория экономического анализа: [учебник]/ Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с.

Баканов М.И.Теория экономического анализа: [учебник] /М.И. Баканов, А.Д. Шеремет – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.

Барнгольц С.Б. Формирование единой системы экономического анализа на современном этапе развитого социализма / С.Б.Барнгольц // Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Организация и методы экономического анализа в промышленности”, Пленарное заседание. – М., 1983. – C. 56.

Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития /С.Б. Барнгольц – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с.

Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: [підручник] / А.Д. Бутко – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 411 с.

Головкова Е.А. Автоматизация учета, анализа и аудита: [учебное пособие] /Головкова Е.А., Прохорова Т.В., Шиманский К.А. – Мн.: ООО “Мисанта”, 2001. – 220 с.

Использование финансового анализа для управления компанией [Електронный ресурс] // Финансовый директор. – 2005. – № 4. – Режим доступа: www.ibs.ru

Либерман В.Б. Применение ЭВМ в анализе хозяйственной деятельности /В.Б. Либерман // Тезисы Всесоюзного научно-практического совещания “Организация и методы экономического анализа в промышленности”. – М., 1983. – С. 44-50.

Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації /Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 1. – С. 55-61.

Пантелеев В.Д. Методика комплексного экономического анализа в условиях АСУП / В.Д. Пантелеев // Бухгалтерский учет – № 9. – 1980. – C. 20-23.

Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ / М.А. Севрук – М.: Финансы и статистика, 1991. – 191 с.

Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа /Г.Н. Соколова – М.: “Экзамен”, 2002. – 320 с.

Теорія економічного аналізу. Опорний конспект лекцій. / укладачі Є.В. Мних, А.Д. Бутко. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. – 80 с.

Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации: Учеб пособие /Ю.Ю. Королев, Л.А. Попкова, Т.В. Прохорова и др. – Мн.: УП “ИВЦ Минфина”, 2002. – 352 с.

Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита: Учеб пособие / Г.В. Федорова. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 304 с.

Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 301 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: [учебник] / А.Д. Шеремет – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с.

Шеремет А.Д. Экономический анализ хозяйственной деятельности и пути его дальнейшего совершенствования / А.Д. Шеремет // Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Организация и методы экономического анализа в промышленности”, Пленарное заседание. – М.: 1983. – c. 40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.