DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-268-280

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

К. А. Ягмур

Анотація


Висвітлено питання щодо необхідності підвищення ефективності управління будівельною організацією. Обґрунтовано важливість побудови оптимальної організаційної структури в будівельних підприємствах. Розкрито принципи побудови оптимальної організаційної структури. Обґрунтовано необхідність впровадження системи обліку за центрами відповідальності.

Ключові слова


будівельні організації; управління будівельною організацією; будівельне виробництво; витрати на будівельне виробництво; облік витрат на виробництво за центрами відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Управлінський облік: [навчальний посібник] / П.Й. Атамас – К: Центр учбової літератури, 2006. – 440 с.

Голов С.Ф. Управленческий учет: [учебник] / С.Ф. Голов – К.: Либра, 2004. – 576 с.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: [учебник для вузов] /В.Б. Ивашкевич – М.: Юристъ, 2003. – 618 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: [учебник для вузов] / Т.П. Карпова – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

Мишин Ю.А. Управленческий учет управление затратами и результатами производственной деятельности: [монография] / Ю.А. Мишин – М.: Издательство “Дело и сервис”, 2002. – 176 с.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: [підруч. для вищ. навч. закл.] /Л.В. Нападовська – К.: Книга, 2004. – 544 с.

Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков С.А. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: [навч. посібник] / Ю.С. Цал-Цалко – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.