EMPIRYCZNY TEST MODELU GODZIWEGO WYNAGRODZENIA

Автор(и)

  • Jerzy Renkas Economic University in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-301-310

Ключові слова:

kapitał ludzki, istotą kapitału, model kapitału, test empiryczny model, płac, zwrot z pracy, badanie poziomu rentowności

Анотація

W artykule rozpatrzono istotę oraz modele kapitału ludzkiego i wynagrodzeń, estymację stałej potencjalnego wzrostu p wyznaczającej godziwą płacę oraz przeprowadzono badanie stopnia opłacenia pracy na podstawie oczekiwanych wynagrodzeń.

 

Посилання

Cieślak I., Dobija M., “Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego” (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007, 5-24

Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

Dobija M., “Abstract Nature of Capital and Money”, [w], Linda M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, pp. 89-114, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2007.

Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 752, Kraków

Dobija M., Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, Master of Business Administration, nr 1(96), Styczeń – Luty 2009.

Dobija M., Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy // Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, ss. 107-129

Kozioł W., Human capital measurement for shaping the pay relationships, PHD dissertation, Library of Cracow University of Economics, Kraków 2010, (Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac), 191 - 195

Kozioł W., Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.

Kurek B. (2004), Culture Creating Function of Accounting, [w:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Cracow University of Economics.

Kurek B. (2007), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Kurek B., “The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA”, in I. Górowski (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2008, 375-392.

Mirowski P. (1989), “More Heat than Light, Economics as social physics: Physics as nature’s economics”, Cambridge University Press

Pacioli L. (1494), Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion), Wenecja.

Sunder S. (1997), Theory of Accounting and Control, South – Western College Publishing, Cincinnati.

Teoria pomiaru kapitału i zysku. Pod red. Mieczysława Dobii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Ренкас Ю., Аналіз і оцінка мінімальної заробітної плати в Україні на основі теорії людського капіталу, Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін: матеріали та тези виступів ІХ-ї міжнародної наукової конференції. – / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 372 с. – С. 195-199.

http://www.ruleof72.net/rule-of-72-einstein.asp

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-29

Номер

Розділ

Статті