DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-201-206

МІСЦЕ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ

Андрій Олександрович Золковер

Анотація


У статті висвітлюються питання, що стосуються визначення дефініції “інституційні інвестори ”.


Ключові слова


інвестиційна теорія; інституційні інвестори; визначення дефініції

Повний текст:

PDF

Посилання


Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Мишкін Ф.С.; пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.;

Ван Хорн, Джеймс К. Основы финансового менеджмента, 11-е издание / Ван Хорн, Джеймс К., Вахович мл., Джон, М.; пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 992 с.;

Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Габбард, Р. Глен; пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.;

Гуторов О.І. Інвестування: Навч. посібник / О.І. Гуторов. – Х: Харк. нац. аграр. ун-т., 2003. – 293 с.;

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник / В.Г. Федоренко. – К.: МАУП, 1999.- 184 с.;

Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учебник / У.Ф. Шарп, Г.Жд. Александер, Дж.В Бэйли, Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999.

Колесников В.Н. Ценные бумаги / В.Н. Колесников, В.С. Торкановский, – М.: Финансы и статистика, 1998.

Блохина Т.К. Институциональные инвесторы в концепции развития российского фондового рынка: диссертация доктора экономических наук – М., 2000.

Туріянська М.М. Інвестиційний клімат України: проблеми і рішення: Монографія / М.М. Туріянська. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2004. – 177 с.

За ред. Федоренка В.Г. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія / – Ніжин: Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2003. – 724 с..

Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. / Bank for International Settlements, Basle, 2003.

За ред. Р. Дяківа. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера: – К.: Міжнар. економ. фундація, 2000. – 704 с.;

Доунс Дж. Финансово-инвестиционный словарь / Доунс Дж., Гурман Дж. Элиот; пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 586 с.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 // Голос України вiд 14.04.2006 - № 69.

Гитман Л.Дж. Основы инвестирования / Гитман Л.Дж., Джонк М.Д.; пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.

Ноздрев И.Е. Небанковские институциональные инвесторы: зарубежный и отечественный опыт: диссертация кандидата экономических наук – М. – 2002.

Davis E.P., Steil B. Institutional Investors, MIT Press, 2001.

Укладачі: Головко А.Т., Кобзар В.Ф., Науменко О.О. та інші. Словник фондового ринку – К., 1999. – 288 с.

Maurer R. Institutional Investors in Germany: Insurance Companies and Invextment Funds, 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.