DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-154-159

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПРАВАХ ВЛАСНОСТІ

І. В. Заєць

Анотація


Сформовано основні завдання внутрішнього контролю з майном, що не належить підприємству на правах власності, а також розглянуто складові його раціональної організації.


Ключові слова


майно, що не належить підприємству; операції з майном; внутрішній контроль операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир: 2008. – № 2(44). – С. 31-42.

Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства. [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. к.е.н., проф.М.Д. Корінька – Фастів: “Поліфас”, 2006. – 440 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [Монографія] / М.Д. Корінько. – К.: ДП “Інформ-аналіт. Агентство”, 2007. – 429 с.

Кузьмін Дм.Л. Майно як об’єкт господарського контролю / Дм.Л. Кузьмін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 2(52). – С. 125-129.

Мельник М.В. Ревизия и контроль: [Учебник] / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин ; [под ред. проф. М.В. Мельник]. – М.: КНОРУС,

– 640 с.

Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: [Навч. посіб.] / За заг. ред., П.В. Мельника. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 311 с.

Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення. ДСТУ 2962-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 52 с.

Столяр Л.Г. Організація внутрішнього контролю / Л.Г. Столяр [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://intkonf.org/stolyar-lg-organizatsiya-vnutrishnogo-kontrolyu

Шоляк О.Ю. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці/ О.Ю. Шоляк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.