DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-438-445

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ігор Іванович Світлишин

Анотація


Викладено результати дослідження загальнометодологічних проблем оцінки економічної ефективності виробництва на основі чого удосконалено методичний інструментарій її кількісного виміру.

Ключові слова


корисний результат; витрати; економічний ефект; результативність; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 52-63.

Братанич М.В. Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів / М.В. Братанич, Т.В. Полозова // Економіка промисловості. –2010. – № 4. – С. 153-155.

Гончарук А.Г. Моделювання комплексного показника економічної ефективності промисловості України / А.Г. Гончарук // Економіка промисловості. – 2005. – № 4. – С. 52-55.

Когут А.Е Экономическая метрология./ А.Е Когут – Л.: Наука, 1990. – 192 с.

Лагодієнко В.В. Методологічні аспекти аналізу ефективності агропромислового виробництва регіону / В.В. Лагодієнко // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 84. – С. 96-99.

Прядко В.В. Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління. Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.07.01 / В.В. Прядко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2005. – 29 с.

Турило А.М. Економічна суть і особливості формування статичних показників результативності і продуктивності / А.М. Турило, А.А. Турило // Економіка промисловості. – 2005. – № 3. – С. 110-114.

Червен І.І. Методологічні аспекти оцінки економічної ефективності агропромислових формувань / І.І. Червен, Е.В. Червен, О.О. Чебан // Економіка АПК. – 1996. – № 9. – С. 35-36.

Яковлєв В.Б. Анализ эффективности сельскохозяйственного производства. / В.Б. Яковлєв, Г.Н. Корнев – М.: Росагропромиздат, 1990. – С. 5-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.