DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-404-417

AUDYT FINANSOWY JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PSZEDSIĘBIORSTWA

Agnieszka Parkitna

Анотація


Ocena efektywności odgrywa znaczącą rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Zadaniem biegłego rewidenta, bowiem, jest wyrażenie opinii i raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe – zależnie od audytora, które stanowią o efektywności działania przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie, audytu finansowego jako instrumentu oceny efektywności działania przedsiębiorstwa.

Ключові слова


audyt; audyt finansowy; efektywność; ocena efektywności

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Biuletyn Rachunkowości i Finansów Nr 017/2007 z dnia 2007-09-01

Bojanowski W., Mini Meritum Rachunkowość 2008, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2008, s 22

Brzezin W., Podstawy rachunkowości, WSZMiJO, Katowice 1997, s.16

Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004, s. 7

http://audyt.ngo.pl, pobrano 18.11.2008

http://iiwz.univ.szczecin.pl/konfrb/r2.htm, pobrano 21.10.2008

http://www.kibr.org.pl, pobrano 18.11.2008

International Accounting Standards Committee’s “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement ”, za International Standards on Auditing (UK and Ireland) 320 Audit Materiality,

Jarugowa A., Współczesne problemy rachunkowości, Warszawa 1991, s.13

Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, s. 17

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. Winiarska K., PWE, Warszawa 2010.

Praca magisterska Kamili Dziarskiej.

Projekt ustawy z dnia 22.08.2008 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Ustawa z dn. 29 września 1994 o rachunkowości, art. 4 ust. 3.

Winiarska K., Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009.

Wisłowski J., Metody badania sprawozdania finansowego, Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 6 (32), Czerwiec 2010, źródło: http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/component/bulletin/77/audyt/metody-badania-sprawozdania-finansowego.html, data odczytu: 2010-11-17

www.zmp.poznan.pl, Prezentacja Ernst & Young Academy of Business


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.