DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-170-181

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


В статті визначено поняття та основні складові соціально відповідальної діяльності суб’єкта господарювання та відображено заходи для задоволення інтересів внутрішніх груп заінтересованих осіб на основі інформації, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Ключові слова


соціально відповідальна діяльність; інтереси; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Белопольский Н.Г. Энвироника – наука будущего развития человечества / Н.Г. Белопольский. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2007. – 436 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.

В Україні рівень бідності в містах наближається до показників у селах – експерт [Електронний ресурс] // УНІАН. Економіка. – 2012. – 17 жовтня. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/143731

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

Иванова В. Особенности формирования моделей корпоративной социальной ответственности в зарубежных странах и России [Электронный ресурс] / В. Иванова // Человек и труд. – 2009. – № 10. – Режим доступа: http://www.chelt.ru/2009/10-09/ivanova_10-09.html

Надтока Т.Б. Оценка социальных результатов деятельности предприятия / Т.Б. Надтока, Е.В. Смирнов // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С. 48-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.