DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-67-72

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ УПРАВЛІННЯ

Людмила Вікторівна Гусак

Анотація


Досліджено стан нормативного забезпечення внутрішнього контролю виробничих запасів в умовах логістичного підходу до їх управління. Запропоновано модель внутрішнього контролю виробничих запасів. Розроблено трирівневу системи внутрішніх нормативних актів, що сприятиме взаємодії системи контролю з іншими підсистемами управління запасами та забезпечить впорядкування контрольних дій.

Ключові слова


виробничі запаси; логістика; внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності [навчальний посібник] / Бондаренко Н.О. , Понікаров В.Д. , Попова С.М. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики [Текс]: монографія / Т.А. Бутицец. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 772с.

Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю / В.Ф. Максимова // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 316-322

Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин / под ред. проф. М.В. Мельник. – М.: КНОРУС, 2007. – 640 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.