DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-333-338

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Олена Борисівна Сивак

Анотація


Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної відповідальності в підприємницькій діяльності.

Ключові слова


підприємницька діяльність; соціальна відповідальність; аналіз досвіду

Повний текст:

PDF

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “РУТА”, 2007. – 328 с.

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 / Т.А. Бутинець – Житомир, 2012. – 459 с.

Воробей В. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи: інформаційно-аналітичний матеріал: Електронний ресурс /В. Воробей,І. Журовська. – Режим доступу: www.svb.org.ua.

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

докт.екон.наук: 08.00.09 / І.В. Жиглей – Житомир, 2011. –37 с.

Жук В. Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні [Електронний ресурс] / В. Жук; Нац. ін-т стратег. досліджень. – 2007. – Режим доступу: old.niss.gov.ua/Monitor/November/13.htm.

Ільченко О. Феномен благодійності в історії Києво-Могилянської академії / Історія педагогіки. Гуманізація навчально-виховного процесу. – Випуск LІІ. – Частина ІІ. – Слов’янськ, 2010 – 98 с.

Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: організація та методика: дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.А. Лаговська – Житомир, 2007. – 277 с.

Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи : дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 /Н.М. Малюга – Житомир, 2006. – 539 с.

Наше бачення майбутнього: Фонд Віктора Пінчука: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://pinchukfund.org/ua/about_fund/activity/?clear_cache=Y.

О компании “Сандора”: Социальная отвественность: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.sandora.ua/index.php?id=26.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін:теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 / О.В. Олійник – Київ, 2009. – 42 с.

Симоненко К. Добре забуте нове / К. Симоненко //Контракти. – 2006. – № 36 (747). – С. 56-60.

Социальная ответственность: Отчёт за 2010 год: программы и направления развития корпоративной социальной ответственности “Киевстар”, цифры и факты: Електронний ресурс. – Режим доступу: www.kyivstar.ua/ru/press_center/responsibility.

Соціальний захист населення України. Статистичний збірник: Електронний ресурс. – К.: Державний комітет статистики України. – 2011. – 119 с. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposl_u.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.