DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-213-237

МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Марія Михайлівна Шигун

Анотація


Проведено оцінку інформаційних потреб користувачів фінансової звітності, їх цілей та обліково-аналітичних показників, що виступають основою для прийняття економічних рішень. Вивчено ступінь участі бухгалтерських служб у підготовці інформації для різних категорій користувачів. Розглянуто додаткові показники, які повинні знаходити своє відображення в системі облікових рахунків для підвищення інформативності облікових систем господарюючих суб’єктів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; фінансова звітність; господарюючий суб`єкт; система облікових рахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь. Монографія. Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 512 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в умовах ринку: проблеми розвитку теорії / Вісник ЖІТІ. – 1999. - № 9. – С. 3-15.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции “Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико-практическое значение и направления дальнейшего развития”. г. Житомир, 18-19 октября 2007 г. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 68 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Методичні положення з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг), затв. Наказом Мінпаливенерго України від 20.10.2006 р. № 394

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 зі змінами і доповненнями.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.

Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Пушкар М.С., Щирба М.Т. Фінансовий облік у системі управління: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 178 с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.