DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-444-456

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН “ПРАЦІВНИК-РОБОТОДАВЕЦЬ”: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Розглянуто поняття соціальної відповідальності підприємства, визначено
необхідність запровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в
українську практику, окреслено місце бухгалтерського обліку в забезпеченні її
дотримання в контексті відносин “працівник – роботодавець”
при виконанні положень колективних договорів.

Ключові слова


підприємство; соціальна відповідальність підприємства; соціальні відносини "працівник-роботодавець"; колективні договіри на підприємстві; концепція соціальної відповідальності бізнесу; облікове відображення соціальних відносин "працівник-роботодавець"

Повний текст:

PDF

Посилання


“Соціальна відповідальність” – одне поняття, різне розуміння // Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/activity/economy-defence/47c571fbe3ff7. – Заголовок з екрану.

Бабенко О. Соціальному діалогу в Україні – бути! // Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/activity/economy-defence/44506da1cb6d9/20080109-002. – Заголовок з екрану.

Благов Ю.Е. 2004. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 2(3). – С. 21-22.

Благов Ю.Е. 2006. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности // Вестник С.-Петербургского университета. Серия: Менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 3-24.

Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: возвращение к истокам (Научная конференция Европейской ассоциации этики бизнеса на факультете менеджмента СПбГУ) // Российский журнал менеджмента. – 2006 – № 3. – Том 4. – С. 186-190.

Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь. Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Пинк Дэниел. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь общества. Москва: “Издательский дом “Секрет фирмы”, 2005. – 328 с.

Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості [Текст]: Монографія// І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун; під заг. ред. [і передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 с.

Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: науч.-техн. прогресс, здоровье человека, экология. – М.: Политиздат, 1988. – 299 с.

Сеттлз А. Обзор докладов Второй Международной конференции “Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнеса: стратегические роли советов директоров”. Блок “Корпоративная социальная ответственность” // Корпоративные финансы. – 2007. –№ 4. – С. 94-96.

Andersen R.H. Social Responsibility Accounting: Evaluating Its Objectives, Concept and Principles // CAmagazine. – October, 1977. – p. 32-35.

Davis K., Blomstrom R.L. Five Proportions for Social Recponsibility //Busyness Horizons. – June, 1975. – p. 19-24

Deegan C. Financial Accounting Teory. The McGraw Hill Companies, Inc., 2004. – 442 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.