DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-393-406

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА УГОРЩИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Вікторія Сергіївна Семйон

Анотація


Досліджено розвиток і сучасний стан правового регулювання бухгалтерського обліку в Угорщині, проведено порівняльний аналіз основних положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Закону Угорщини “Про систему бухгалтерського обліку”, висвітлено загальну характеристику активу як об’єкта обліку відповідно до цих законів.

Ключові слова


Україна; Угорщина; бухгалтерський облік; фінансова звітність; Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Закон Угорщини "Про систему бухгалтерського обліку"; актив як об`єкт обліку; характеристика активу

Повний текст:

PDF

Посилання


Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / О.М. Петрук, Житомирський державний технологічний університет. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – стаття 365.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручник / В.Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови [Текст]. Т.3. /В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: АКОНІТ, 2000.– 927 с.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови [Текст]. Т.4. /В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: АКОНІТ, 2000.– 941 с.

2000 évi С. törvény “A számvitelről” (2000. szeptember 5.). [Електронний ресурс] / Magyar Pénzügyminisztérium. – Режим доступу: www.penzugyminiszterium.hu

Borbély K. A számviteli szabályozó rendszert befolyásoló néhány tényező Romániában és Magyarországon [Text] / K. Borbély // Közgazdász fórum. – 2003. – július. – P. 17-21.

Fekete, Imrené. A számviteli szabályozás változásai [Text]/Imrené Fekete // Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat. – 2005. – december. – Р. 537-539.

Központi Statisztikai Hivatal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ksh.hu

Lentner Cs. Új kihívások a számvitel szabályozásában[Text] / Cs. Lentner // Számvitel, adó, könyvvizsgálat. – 2001.–április. – Р. 163-166.

Mészáros L. Az uniós csatlakozással megkezdődik a magyar számviteli standardalkotás [Text] / L. Mészáros // Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat. – 2003 – december. – P. 521-522.

Suhanyi E. Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozása az Európai Unió integraciós követelményeire tekintettel // Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Miskolci egyetem, Gazdaságtudományi kar – Miskolc, 2003 – 29 р.

Szűcs T. Könyvviteltan [Text]: okatási segédanyag / T. Szűcs, A. Takács, Pécsi Tudományegyetem. – Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2004/2005 – 99 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.