DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-381-385

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Марина Юріївна Рижа

Анотація


У статті розглядаються питання нормативно-правового регулювання спільної діяльності в сучасних умовах господарювання та його вплив на організацію і методику обліку операцій з провадження такого виду господарської діяльності.

Ключові слова


Україна; спільна діяльність господарювання в Україні; операції з провадження спільної діяльності як виду господарської діяльності; методика обліку операцій щодо спільної господарської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бідюк О.О. Нормативно-правове регулювання діяльності спільних підприємств // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 25-28.

Господарський кодекс України // Відомості ВРУ. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 “Частка у спільних підприємствах” / Міжнародні стандарти фінансової звітності (станом на 31 березня 2004 року) / Переклад. з англ. за ред. С.Ф. Голова. Частина ІІ. – К.: Федерація професійних аудиторів і бухгалтерів України, 2005. – 1232 с.

Погуляєв С.Ю. Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001.- Вип.16. – С. 331-335.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, з наступними змінами // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. Випуск 1. – 2007.

Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи: наказ ДПАУ від 11 липня 1997 року // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”.

Порядок привласнення реєстраційних (облікових) номерів платників податків: наказ ДПАУ від 03 липня 1998 року // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”.

Україна. Закон. Про оподаткування прибутку підприємств: від 28 грудня 1994 року № 334/ВР – 94, в редакції Закону від 22 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28; Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – Ст. 181.

Україна. Закон. Про податок на додану вартість: від 3 квітня 1997 року // Відомості ВРУ. – 1997. – № 21. – Ст. 156.

Інструкція про порядок обліку платників податків: Затв. наказом ДПАУ від 19 лютого 1998 року // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”.

Рєзнікова В.В. Ділова репутація, ділові зв’язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 100-103.

Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 4(12). – С. 125-133.

Рєзнікова В.В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Право України. – 2005.– № 2. – С. 48-51.

Цивільний кодекс України – К.: Закон і бізнес, 2003. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.